Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  право и етикаДоклад на СЕМ от наблюдението на предизборната кампания

На 11.1.22015 г. Съветът за електронни медии (СЕМ) оповести резултатите от своя мониторинг по време на предизборната кампания за местни избори и национален референдум.. Наблюдението е проведено върху седемнадесет (17) програми, създавани от обществени доставчици на медийни услуги: четиринадесет (14) с национален и регионален обхват на Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР), една програма на Политическа партия Атака - Телевизия Алфа и 2 радиопрограми, които реализират общините Бургас и Велико Търново („Общинско радио Велико Търново” и „Гласът на Бургас”). Наблюдението обхваща и 36 програми на търговски доставчици на медийни услуги: 20 телевизионни и 16 радиопрограми.

СЕМ преценява, че предизборната кампания е преминала през няколко актуални общополитически вътрешни и международни теми и медийни сюжета: цените на тока, бежанската криза, войната в Сирия, диалогът САЩ – Руси я – ЕС и др. Те формират до голяма степен избирателните нагласи непосредствено преди последната фаза на предизборната надпревара.

В тази кампания не са констатирани драстични случаи на език на омраза и на дискриминация на база пол. Медиите са проявили активна критична позиция спрямо контролирания и корпоративния вот. Реализираните журналистически разследвания и критични материали по теми и случаи имат пряко или индиректно влияние върху проведения вот – както по отношение на конкретни кандидати, така и спрямо основни политически субекти, издигнали техните кандидатури. Макар и далеч преди началото на предизборната кампания такива измерения да са имали разследванията на частните национални телевизии БТВ и Нова телевизия за имотното състояние на кметовете на Пазарджик, Хасково, Ботевград, за скандалния начин на упражняване на служебни правомощия от кметовете на Балчик, Петрич, Кресна.

Темата за Референдума, дори в сравнение с кампанията за местни избори, бе по-слабо застъпена и по-скоро заглушена в медийния си образ. Не присъства активно като смисъл и съдържателност. Не прозвуча ясно позицията на политическите сили, чието решение предпостави този резултат. По-активни в участието си бяха представителите на Инициативните комитети в подкрепа на „да“ или „не“ на формулирания за референдума въпрос.

За целия период на кампанията журналистите са спазвали европейските изисквания за предизборна кампания. Изключение правят партийно ангажираните медии ТВ Алфа и СКАТ. В програмите им и този път се констатира липса на балансирано присъствие. Представянето на политически идеи и платформи е в полза само на една партия и коалиция. Предизборните послания често преминават в негативно говорене за други участници в изборите. Характерно и за двете програми е, че някои от водещите на постоянни актуално - публицистични предавания са кандидати за кметове и общински съветници и този статус им осигурява широко присъствие в предизборната кампания на съответната медия.

Доставчиците на медийни услуги остават длъжници на аудиторията от лица със слухови и зрителни увреждания. Констатацията не важи за обществената телевизионна програма БНТ 1, която осигурява жестомимичен превод в следобедните диспути. Същото важи и относно разяснителната кампания на Централната избирателна комисия – предвидена е възможност за лицата със слухови затруднения да възприемат материалите, свързани с разяснителната кампания на институцията.

Докладът е достъпен на адрес: http://www.cem.bg/controlbg/803.

обратно нагоре