Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  право и етикаИнституционална криза на медийния регулатор

На 25.02.2016 г. председателят на Съвета за електронни медии (СЕМ) Георги Лозанов подаде оставка.В публикувано на сайта на регулатора изявление председателят в оставка обяснява, че причина за оттеглянето му е регистрацията на телевизия "Пик" и несъгласието му с враждебния изказ, налаган от едноименния жълт сайт:

"Разгледах внимателно документите на кандидата за телевизионна регистрация "Пик броудкастинг" АД и установих, че няма законови основания тя да му бъде отказана. Винаги съм се стремил да прилагам закона според неговите изисквания независимо от моите предпочитания. Заедно с това обаче не бих искал нито с гласа си като член на СЕМ, нито с подписа си като негов председател да легализирам в електронните медии агресивната риторика на едноименната онлайн медия, която лесно минава в регистрите на враждебната реч, макар и не непременно по расов, етнически или религиозен признак", обяснява председателят на СЕМ.

Мандатът на Георги Лозанов изтича на 1.04.2016 г., когато Народното събрание трябва да посочи свой представител на неговото място. След изменение в Закона за радиото и телевизията през 2010 г. членовете на СЕМ нямат право на втори последователен мандат. В продължение на близо месец останалите членове на СЕМ не гласуват оставката на колегата си, тъй като ще останат 4-ма и така органът няма да има нужната персонална компетентност от петима членове, за да взима валидни решения, а предстои обявяването на конкурс за избор на генерален директор на Българската национална телевизия. На 22.03.2016 г. СЕМ обяви конкурс за избор на генерален директор на Българското национално радио, като подалият оставка член на регулатора е в отпуск до изтичането на мандата му.

Мандатите на други двама членове на СЕМ са изтекли преди 1.5 година и се очаква тяхната смяна. Президентът назначи своя представител. Но тъй като указът на президента и решението на парламента влизат в сила едновременно, изчаква се решението на парламента по въпроса. Така Народното събрание трябва да направи две свои нови номинации.

Волеизявлението на Георги Лозанов е достъпно на адрес: http://www.cem.bg/displaynewsbg/371.
обратно нагоре