Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  право и етикаВременен председател на СЕМ

На 5 април 2016 г. Съветът за електронни медии избра за временно изпълняващ длъжността председател на СЕМ Мария Стоянова на мястото на подалия оставка Георги Лозанов до избора на постоянен председател.

Решението на СЕМ е достъпно на адрес: http://www.cem.bg/actbg/5262.

обратно нагоре