Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  право и етикаИзбор на председател на СЕМ

На свое заседание на 9 май 2016 г.Съветът за електронни медии проведе избор на председател на СЕМ. Избра Мария Стоянова за председател на СЕМ. Това се случи след обновяване на състава на СЕМ на 27.04.2016 г.

Решението е достъпно на адрес: http://www.cem.bg/actbg/5275.

обратно нагоре