Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  право и етикаПромяна в правилата за избор на генерални директори на БНР и БНТ

Непосредствено след избора на генерален директор на Българското национално радио на 17 май 2016 г. народни представители от всички парламентарни групи внесоха законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, според който в случай че при изтичане на мандата на генералния директор на БНР, съответно на БНТ изборът на ръководител на някоя от обществените медии не е осъществен, те продължават да изпълняват своите правомощия до встъпване в длъжност на новите генерални директори. Това се случи на 20 май 2016 г.

Така предложената норма е взаимствана от текст на Закона за радиото и телевизията, в който се казва, че членовете на Съвета за електронни медии продължават да изпълняват своите функции до встъпването в длъжност на избраните на тяхно място представители на парламента и президента (чл. 29, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията). В мотивите на законопроекта е посочено, че основната му цел е да предостави законова възможност на регулаторния орган да изпълнява стриктно процедурата по избор чрез конкурс и да не се появява празнина в управлението на БНТ и БНР, ако тригодишният мандат изтича по време на конкурсните процедури.

Съветът за електронни медии избира и освобождава генералните директори на обществените медии в България (чл. 32, ал. 1, т. 2 от Закона за радиото и телевизията). В закона не е казано как става изборът – чрез конкурс или чрез номинации на членовете на надзорния орган. През годините като практика се е утвърдила конкурсна процедура.

Мандатът на генералните директори на БНР, съответно на БНТ, е 3 години (чл. 66, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията). Генералните директори на БНР, съответно на БНТ, могат да бъдат избирани на същата длъжност за не повече от два последователни 3-годишни мандата (чл. 66, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията). Вторият мандат на генералния директор на БНТ изтича на 1 август 2016 г.

На 2 юни 2016 г. текстът бе гласуван на първо и на второ четене в пленарна зала в едно заседание, което е прецедент в законадателната практика на парламента. Изменението бе прието на първо четене без дебати със 103 гласа "за" и 12 "въздържал се". В дебатите за второ четене заместник-председателят на парламента Янаки Стоилов намекна, че текстът е свързан с предстоящите президентски избори, преди които изтича мандатът на сегашния генерален директор на БНТ. На второ четене текстът бе приет с 88 гласа "за", 3 "против" и 30 "въздържал се". Изменението бе публикувано в „Държавен вестник”, бр. 46 от 17.06.2016 г. и влезе в сила на 20 юни 2016 г.

В така създалата се ситуация Съветът за електронни медии започна процедура по промяна на правилата за избор на генерални директори на БНР и БНТ без да обявява конкурс. Предстои проучване на регулаторните практики в държави от Европейския съюз.


обратно нагоре