Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  право и етикаПравото на лиен живот на публична личност

Доклад относно наблюдение за наличие наинформация, свързана с личния живот, при отразяване наинцидент със състезателка по художествена гимнастика

На 21 юни 2016 г. Съветът за електронни медии излезе с доклад относно инцидента с падналата от шестия етаж състезателка от националния отбор по художествена гимнастика. Целта на мониторинга е да проследи спазени ли са изискванията на Закона за радиото и телевизията, свързани с личния живот и личната неприкосновеност при отразяването на случая, съществува ли риск от вторична виктимизация, спазени ли са стандартите на журналистическата етика или медиите минаха отвъд професионалните норми чрез превръщането на една лична трагедия в сензация. Експресният мониторинг включва централните информационни емисии на 14.06.2016 г. и сутрешните блокове на 15.06.2016 г. Изводите са следните:

1. Налице е преекспониране на темата при Б ТВ и НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ. Фиксирането върху личната драма, множеството включвания от болницата и мястото на инцидента, запълването на информационното време на целия сутрешен блок в двете програми на 15.06.2016 г., граничат със сензация. По този начин медиите преминават границата на нормалните човешки взаимоотношения и оставят впечатление, че се спекулира с лична трагедия.

2. Разпространеното медийно съдържание не е в полза на обществения интерес, а напротив – създава предпоставки за любопитство и предизвиква интереса на публиката към още подробности. Новината за трагичния инцидент е на първо място в наблюдаваните емисии новини и спортните емисии новини (БНТ 1, БТВ и НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ) и заема голяма, даже основна част, от ефирното време в сутрешните блокове (в БТВ и НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ е основна тема).

3. Б ТВ и НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ разпространяват подробности около инцидента и личността на младото момиче, които може да се възприемат като аспекти, свързани със семейния й живот и здравния й статус. В този смисъл, наблюдението констатира, че са налице данни за нарушение на чл. 16, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията (ДМУ не могат да създават и предоставят за разпространение предавания, съдържащи информация, свързана с личния живот гражданите, без тяхно съгласие). Независимо от факта, че тези данни са разкрити от събеседниците в студиото или включени по телефона, въпросите на журналистите подтикват към определени отговори. БНТ1 предоставя за разпространение информация (в емисии новини и сутрешен блок), която е максимално щадяща личния й живот, както и този на близките и роднините. В радиопрограмите ХОРИЗОНТ, ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ и РАДИО ФОКУС информацията за инцидента се поднася концентрирано и в рамките на информационните емисии новини, без да се навлиза в личното пространство.

4. Навлизането в личния живот на младото момиче и спекулациите около инцидента не са съотносими към стандартите на журналистическата етика. Излъченото медийно съдържание носи риск от вторична виктимизация на близките на момичето. Нарушени са изискванията на Етичния кодекс, цитирани по-горе.

Без да е категорично потвърдена версията за опит за самоубийство от официалните власти, медиите формулират тази теза.

Виж доклада на адрес: http://www.cem.bg/controlbg/859.


обратно нагоре