Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  право и етикаУдължаване на мандатите и на членовете на управителните съвети на обществените медии

Народното събрание прие допълнение в Закона за радиото и телевизията (ЗРТ),, публикуван в „Държавен вестник”, бр. 46 от 17.06.2016 г., с което удължи със закон мандата на генералния директор на обществената телевизия.

В бр. 61 от 5.08.2016 г., в сила от 5.08.2016 г., на „Държавен вестник” сходна промяна настъпи и за членовете на управителния съвет. Чл. 60 е допънен с ал. 4. Нормата гласи, че ако при изтичане на мандата на генералните директори на БНР, съответно на БНТ, избор на генерален директор не е осъществен, членовете на управителните съвети на БНР, съответно на БНТ, изпълняват своите правомощия до утвърждаването на новите управителни съвети от Съвета за електронни медии (СЕМ).

Причината за изменението се състои в това, че месец след изтичането на мандата на генералния директор на Българската национална телевизия (БНТ) изтичаха и мандатите на членовете на управителния съвет. Но при първата поправка на закона парламентът бе забравил да включи и този казус в изменението. Понеже Народното събрание разгледа и гласува текста на първо и второ четене в едно заседание, никой не направи предложения да се удължат по закон и мандатите на членовете на управителните съвети.

След като първата поправка бе публикувана в „Държавен вестник”, възникна въпросът, че генералният директор на БНТ трябва да предложи нов състав на управителния съвет, защото мандатите на членовете на ръководния колективен орган изтичаха. Появи се хипотеза този генерален директор на БНТ да наложи на своя приемник екип, който през следващите 3 години няма да е посочен от него. Сегашният генерален директор на БНТ няма право по закон на трети последователен мандат. Затова се и потвърдиха подозренията, че тези извънредни и необсъдени с обществеността изменения на закона се налагат, за да се се запази генералният директор на БНТ на поста си до провеждането на изборите за президент през есента на 2016 г. Другата причина бе СЕМ да не инициира конкурс за избор на генерален директор. СЕМ предприе единствено процедура по определяне на нови правила за избор на генерални директори, която е поставена на едномесечно обществено обсъждане на уеб сайта, както предвижда Административнопроцесуалният кодекс.

Виж законопроекта, достъпен на адрес: http://www.parliament.bg/bills/43/654-01-93.pdf.


обратно нагоре