Домашното насилие като правопораждащ юридически факт и неговото доказване в производството по Закона за защита от домашното насилие
гл. ас. д-р Венцислав ПетровCopyright © 2016. All Rights Reserved.
NBU nbu