Пътят към обособяване на добросъвестното придобиване на движими вещи, прехвърлени от несобственик, като първичен придобивен способ
д-р Димитър СтояновCopyright © 2016. All Rights Reserved.
NBU nbu