съставителство и научна редакция:
П.Михова
Ж.Винарова

ISBN 978-954-535-871-5
Съдържание

Contents

I. Lectures Panel

1. Welcome лекция, П. Михова

Пленарни доклади

2. Компютърни технологии и системи в логопедията, Ж. Винарова

3. Прилагане на информационни технологии при терапията на деца, П. Михова, С. Жекова

4. Представяне на Сдружение "Национална асоциация по сирингомиелия",Гинка Колчакова

Изследвания и доклади на студенти

5. Софтуерни решения за целите на терапия за пациенти с нарушения от аутистичния спектър, П. Михова

6. Компютърни технологии в помощ на пациенти с афазия, Х. Янисова

7. Дискалкулия - Online games – забавно обучение, Р. Захариева

8. Визия за мултимедийни обучителни игри за пациенти с езикови нарушения, Р. Гичева

9. Денталните аномалии- фактор при деца с комуникативни нарушения, Цветомир Петков

10. Софтуерни решения, подпомагащи дислексия на развитието, Б. Генева

11. Използване на компютърни приложения при терапия на деца с дислексия, Г. Георгиева

12. Представяне на Образователен софтуер „Разбирам, чета и пиша на български език”, Джейлян Семра Бахри

Постер сесия

13. iName – мобилно приложение, А. Йолова

14. InterAACt - мобилно приложение, С. Драгнева

15. Софтуер, подпомагащ деца със специални образователни потребности, М. ДимоваCopyright © 2015. All Rights Reserved.
NBU nbu