IV. Основни видове дивеч в България
13. Пъстър пор (Vormela peregrusna)
13.1. Разпространение
Пъстрият пор населява Балканския полуостров, Пакистан, Украйна, Монголия, Северен Китай, Афганистан, Казахстан и Русия. Живее върху открит и сухи терени.
13.2. Общи сведения
Пъстър порВидът е най-близо до поровете, но същевременно има родствени черти с някои африкански представители на семейство Порови и по-точно със зорилите. Той е малко по-дребен на черния пор, има големи ушни миди и космата опашка, муцуната му е по-тъпа, а окраската му е по-ярка, силно варира, основният тон е златистожълт с многобройни кафяви петна, различни по размер и форма, коремната страна е черно-кафява. Дължината на тялото е 28-38 сm, а теглото му е 0,7 kg. Опашката е дълга 12-20 сm и има тъмнокафяв край. Има черно-кафяв корем, а муцуната е светла и покрита с тъмни петна. По гърба има черно-кафяви и жълтеникаво-бели петна. Очите на пъстрия пор са по-големи от тези на другите порове.
13.3. Начин на живот и хранене
Пъстър порПъстрият пор по принцип обитава степи, полупустини и пустини, пасища и поливни обработваеми площи, рядко храсталаци и редки гори и още по рядко запустели постройки. Активен е вечер, по-рядко денем. Обикновено живее в дупки на други гризачи. Храни се с гризачи, земноводни, гущери, птици и техните яйца. Обикновено живее на укрепени и равни пясъчни райони. Живее поединично.


13.4. Размножаване
Ражда след двумесечна бременност от 4 до 14 малки.
13.5. Стопанско значение
От 1988 г. природозащитният му статут в Червената книга е „уязвим”. У нас е забранен за лов.
ISBN 978-954-535-570-7