Навигация

Редакционна колегия:
проф. Владимир Михайлов,
доктор на изкуствознанието
доц. д-р Десислава Бошнакова
доц. д-р Михаил Мелтев
доц. д-р Руси Маринов

Отговорен редактор:
д-р Петя Александрова

На корицата:
Студенти от випуск 2011, дипломна защита
Снимка:
Татяна Илиева

ISSN 1310-8670

Нов ли е Нов български университет?

 

През 2011 г. университетът ни навърши двадесет години. Той е учреден на 18 септември 1991 г. с решение на Великото Народно събрание и именува себе си Нов български университет. В порива си да бъде наистина нов НБУ пръв в България въвежда кредитната система, обучението по образователни степени (специалист, бакалавър, магистър), дистанционно и продължаващо обучение. Образователната му философия е основана на либералната идея за образование, свързващо придобиването на знания и професионалното специализиране с общото духовно развитие. НБУ определя своя академичен профил в областта на: науките за човека и обществото, природните науки и новите технологии и изкуствата. Почетни доктори и почетни професори на НБУ са личности със световна известност, сред които Ричард Роти, Вера Мутафчиева, Жан-Пиер Вернан, Милчо Левиев, Робърт Йънг, Райна Кабаиванска, лорд Ралф Дарендорф, Гери Игълтън и др. По предложение на нашия департамент Стив Форбс бе избран за почетен доктор на НБУ. По предложение на нашия департамент през 2011 г. за почетен професор на НБУ беше избран и проф. Владимир Михайлов, основател на департамент „Масови комуникации.

Департамент “Масови комуникации” съществува от основаването на университета. Началото е поставено с експериментална програма по ПР (на 11 март 1991 г.). Тогава е открит и първият семестър на НБУ. Следващите години надграждат върху този фундамент специалностите Персонифицирана аудио-визуална журналистика, Масови комуникации, Продуцентство в масовите комуникации, Управление на масовите комуникации, Управление на ПР. Двадесет години по-късно в програмите на департамента се обучават над 515 студенти в четири специалности: две бакалавърски (Връзки с обществеността и Журналистика) и три магистърски  (Управление на масовите комуникации, Управление на ПР, Международна комуникация). Успешно се развива и докторската програма по масови комуникации. По този начин всеки студент в департамента получава възможност да придобие след успешна защита и трите научно-образователни степени: бакалавър, магистър и доктор по обществени комуникации.

Много или малко са двадесет години? В контекста на съзнателния човешки живот това е около една трета от средната му продължителност. И логично е да се запитаме: „Нов ли е тогава Нов български университет?”. Въпросът за новото и старото отдавна занимава философи и социолози, белетристи и творци. Той занимава и всяко поколение. В нашия случай можем да отбележим, че за това време университетът някак улегна, отпаднаха екстремните форми и експериментални налучквания, утвърди се образователният му механизъм. Нещо повече, кредитната система и тристепенното образование се наложи в цяла България. Същевременно собствената му сграда приюти всички или почти всички департаменти и специалности, построи се учебен театър, Музей на НБУ, център по изкуствата... Но въпреки своята зрялост НБУ сякаш трудно се побира в кожата си – все нещо ново никне, нещо се реформира. Артес либералес, двустепенно обучение на бакалаври със задължителни общообразователни курсове през първите две години, мейджър и майнър специализации и още, и още... Нашият департамент също непрекъснато се обновява: нови бакалавърски специализации и програми ще започнат през следващата година, а след това и магистърски. Не ни дава мира и покой сякаш енергията за самообновяване, поддържа тя дух на постоянно неспокойствие... А именно енергията отличава младостта от старческия покой, новото от старото. 

Нека младежкият дух бъде с нас!

                                                           

Доц. д-р Михаил Мелтев

Ръководител на департамент „Масови комуникации”