Навигация

Редакционна колегия:

Проф. Владимир Михайлов, д. н.
председател
Проф. Руси Маринов, д. н.
Проф. д-р Михаил Мелтев
Доц. д-р Десислава Бошнакова
Доц. д-р Росен Стоянов


Отговорен редактор:
Гл. ас. д-р Тодор Панайотов


На корицата:
TEDxNBU, 2016
куратор:
доц. д-р Десислава Бошнакова

ISSN 1310-8670

25 години Нов български университет
Първата лекция на проф. Владимир Михайлов

 

2016

На 11 март 1991 г. в зала на Градската библиотека на площад „Славейков” в София проф. Владимир Михайлов изнася първата лекция в учебно-квалификационната програма с четири курса „Пъблик рилейшънс (Връзки с обществеността)”. С тази лекция бяха положени основите на университетското образование по тази дисциплина в България и на бъдещия департамент по масови комуникации, който днес е един от основните департаменти на Нов български университет (университетът е официално учреден с решение на Великото народно събрание от 18 септември 1991 г.). Последваха програмите „Продуцентство в средствата за масова комуникации” и „Журналистика”. Последваха бакалавърските и магистърски степени. Последва докторската програма „Масови комуникации”.  Последва издаваният редовно от 1996 г. годишник на департамента.  Последваха от 1999 г. „Лятна школа по връзки с обществеността”,  пролетно/есенните научни конференции и постоянният департаментен семинар „Знания за ПР практици и журналисти”. Последваха многобройни учебници, написани от преподаватели в департамента. Последваха положителните акредитации от Националната агенция за оценяване и акредитация. Последваха 1001 дипломирани студенти до 2016 г.

А за бъдеще следват още 100 пъти по 25 години!