Навигация

Редакционна колегия:
Проф. Толя Стоицова, д. н.
Председател
Проф. Руси Маринов, д. н.
Проф. д-р Михаил Мелтев
Проф. д-р Десислава Бошнакова
Проф. д-р Росен Стоянов
Отговорен редактор:
Гл. ас. д-р Тодор Панайотов
На корицата:
Преподаватели от департамента на абсолвентски бал, випуск 2017
ISSN 1310-8670

Уводни думи
E:KoritzaOfis-V.M.-2017.JPG

Измина академичната 2016-2017 г. И като всяка учебна година, тя ни поднесе различни по характер и емоции събития. Добрата новина е, че двама колеги, при това бивши студенти на  Департамента ни, спечелиха конкурси  за най-високата академична титла. Да са честити професурите на д-р Десислава Бошнакова и на д-р Росен Стоянов! Неумолимата природа ни поднесе и събитие, което не ни зарадва. Създателят на нашия департамент - проф. Владимир Михайлов, д.н., излезе в пенсия.

Проф. Михайлов, като създател на департамент „Масови комуникации“, всъщност покани лично всеки от нас - настоящите преподаватели, в екипа на департамента. Креативността му доведе и до създаването на първата у нас Лятна школа по ПР, както и до организирането на есенна и пролетна конференция на департамента. Всички тези форуми са отворени не само за колеги от НБУ, но и за колегите от други академични звена, както и за практиците в областта на ПР-а и журналистиката. И още една голяма заслуга на проф. Владимир Михайлов. Негова е идеята и реализацията за годишник на Департамент „Масови комуникации“. Първоначално в книжен вариант, а в модерните времена – в електронен, годишникът ни създаде традиция в НБУ, защото беше последван от аналогични издания и от други департаменти.

На отличния преподавател и на добрия приятел – проф. Владимир Михайлов, колегията на департамент „Масови комуникации“ с искрена благодарност посвещава настоящия годишник. И вярваме, че взаимоотношенията ни ще продължат и в бъдеще.

Проф. Толя Стоицова, д.н.