ДЕПАРТАМЕНТ МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 
 
ДЕПАРТАМЕНТ МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 
Редакционен съвет:
Проф. Владимир Михайлов, д.н.
Проф.Толя Стоицова, д.пс.н.
Доц. Михаил Мелтев
 
 
От 06-08 юли 2006 г. се проведе за осми пореден път организираната от  департамент Масови комуникации на Нов български университет лятна школа по Връзките с обществеността.
 
От древни времена “съвместното” съществуване на спорт и държава, както и неизменната намеса употребата на спорта за заявяване и постигане на политически цели съпътстват развитието на социума. Множество са примерите на умишлена злоупотреба, манипулация, дори политическа комуникация посредством спортни събития от всякакъв ранг. Не един и два са скандалите, свързани с бойкоти, терористични актове, успешни или провалили се имиджови политически кампании, и всичко това на фона на световни  спортни прояви, легендарни постижения и личности.
В съвременния глобален, медиен, комуникационен свят, в свят изпълнен с конфликти и проблеми, като че ли именно спортът остава онази човешка дейност, способна, колкото и пожелателно да е твърдението, да обединява, да помирява, да очертава общностни перспективи.
И именно в една да я наречем добронамерена употреба на спорта за целите на общото, ценностното и перспективното е предизвикателството за всеки един държавник и политик.
Поради спецификата на поставената тема тазгодишната лятна школа бе с предимно пректическа насоченост за сметка на “изтънчените” научни текстове. Отделните модули бяха насочени към решаване на различни задачи, работа в екип и презентации с практическа стойност.
Темата осигури несъмнения интерес и от страна на PR практици, журналисти, преподаватели и студенти.
В рамките на школата бе проведено и съревнование между екипи, следствие на работа в малки групи по решаване на конкретна задача. И въпреки че групите на организаторите на събитието не бяха сред призьорите, спортният принцип за fair play изисква да отбележим победилите – това беше проекта озаглавен Underwear.
С много настроение и пожелания да се видим отново следващата година, организираната от департамент Масови комуникации Лятна школа по връзки с обществеността за пореден път доказа своята виталност, авторитетност и креативност.
 
 
 
 
Редактор: ас. д-р Росен К. Стоянов