СЪДЪРЖАНИЕ

 

MEDM600 Медицинско право

д-р Стоян Ставру, хоноруван преподавател в НБУ и СУ, правна фирма „Янков & Ко”

MEDM602 Акредитация на лечебни заведения

проф. Асен Петков, Началник на катедра “Военна медицина”, ВМА

MEDM603 Регламенти и стандарти за лекарства - добри практики

доц. д-р Илко Гетов, Факултет по Фармация, Медицински университет, София
Приложения

MEDM605 Стандарти в електронното здравеопазване

гл. ас. д-р Полина Михова, НБУ

MEDM607 Правни проблеми в клиничната медицина

д-р Стоян Ставру , хоноруван преподавател в НБУ и СУ, правна фирма „Янков & Ко”

MEDM611 Стандарти за постмаркетингов лекарствен контрол

доц. д-р Илко Гетов, Факултет по Фармация, Медицински университет, София
Допълнителни приложения

MEDM612 Стандарти за качество и безопасност на храните

доц. д-р Николай Ризов, главен експерт на международно сдружение BASORD, експерт към Национален център за опазване на общественото здраве
доц. д-р Галина Сачанска, НБУ

MEDM616 Мениджмънт на качеството и безопасността на храните

проф. Фанка Рибарова, д. б. н., Факултет по Обществено Здраве, МУ – София

MEDM618 Правни проблеми в доболничната помощ

д-р Стоян Ставру, хоноруван преподавател в НБУ и СУ, правна фирма „Янков & Ко”

MEDM620 Стандарти при експлоатация на МИС

Проф.д-р Ж.Винарова, д.м.н.
Гл.ас.д-р П.Михова
Общи на двамата лектори

MEDM623 Регламенти за лекарствената комуникация

доц. д-р Илко Гетов, Факултет по Фармация, Медицински университет, София
Приложения

обратно нагоре