Редакционна колегия:
Проф. Живка Винарова , д.м.н.
Гл.ас.д-р Галина Сачанска
Гл.ас.д-р Полина Михова
Съставител:
Гл.ас.д-р Полина Михова

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Доклади и презентации на преподаватели, докторанти и професионалисти
генерал-майор проф. д-р Стоян Тонев, д.м.
general major prof.d-r Stojan Tonev, MD
генерал-майор проф. д-р Стоян Тонев, д.м.
general major prof.d-r Stojan Tonev, MD
доц. д-р Лидия Георгиева
assoc.prof.Lidia Georgieva
Теодора Джалева
Teodora Djaleva
д-р Eмилия Караславова, д.м.
d-r Emilia Karaslavova, m.d.
Драгомир Славев
Dragomir Slavev
Иван Иванов
Ivan Ivanov
доц. психолог Силвия Шопова, д.м..
assoc.prof. Sylvia Shopova, psychologist, MD.
гл. ас. д-р Полина Михова
assoc.prof. Polina Mihova, PhD
проф. д-р Ж. Винарова, д.м.н.
Prof.d-r Jivka Vinarova, PhD, DMSc
доц. д-р Димитър Чаръкчиев, д.м.
assoc.prof. Dimitar Charukchiev, MD
доц. д-р Петко Салчев, д.м.
assoc.prof. Petko Salchev, MD
доц. д-р Страшимир Генев, д.м.
assoc.prof. Strashimir Genev, MD
д-р Дорина Асенова, д.м.
d-r Dorina Asenova, PhD
доц. д-р С. Ханджиев, д.м.
assoc.prof. Svetoslav Handjiev, MD
Проф.д-р Живка Винарова, гл. ас.д-р Полина Михова
Prof.d-r Jivka Vinarova, PhD, DMSc, assoc.prof. Polina Mihova, PhD
2. Нови издания на Департамента
3. Учебни програми към Департамента
4.Новата учебно-научна Лабораторията на НБУ – снимки и информация
5.Научни публикации на членовете на Департамента
Живка Винарова, Полина Михова
Галина Сачанска
6.Участие в международни конференции – отчет и представяне на резултати
гл. ас. д-р П. Михова
гл. ас. д-р П. Михова
гл. ас. д-р П. Михова
Ж.Винарова, П.Михова, И.Пенджуров.
Галина Сачанска
7. Други - „История на на биомедицината“ и „Нобелови лауреати“
7.1 История на биомедицината
Галина Сачанска
7.2 Нобелови лауреати
Галина Сачанска
Галина Сачанска
Галина Сачанска

 

обратно нагоре