Редакционна колегия:
доц.д-р Галина Сачанска
доц.д-р Виолета Боянова
гл.ас.д-р Полина Михова
Съставител:
гл.ас.д-р Полина Михова

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Доклади и презентации на преподаватели, докторанти и професионалисти
проф. Фани Рибарова
Prof. Fanny Ribarova
доц. д-р Галина Сачанска
assoc.prof.Galina Satchaska, PhD
Магдалена Димитрова (докторант)
Magdalena Dimitrova (PhD student)
гл. ас.д-р Полина Михова, проф.д-р Живка Винарова,
assoc.prof. Polina Mihova, PhD, prof.d-r Jivka Vinarova, PhD, DMSc,
доц. д-р Тома Томов
assoc.prof.Toma Tomov
доц.д-р Стоян Стоянов, Германски институт по невродегенеративни заболявания, Магдебург, Германия
Assoc.prof. Stoyan Stoyanov, PhD, German Institute for neurodegenerative diseases Magdeburg, Germany
д-р Тенчо Тенев, зам.- генерален директор на Българска Агенция по Безопасност на Храните
d-r Tencho Tenev, vice-general director of National Food Safety Agency
доц.д-р Виолета Боянова, гл.ас.д-р Маргарита Станкова
assoc.prof Viloeta Boyanova, MD, assoc.prof. Margarita Stankova, PhD
генерал-майор проф. д-р Стоян Тонев, д.м.
general major prof.d-r Stojan Tonev, MD
Проф.д-р Живка Винарова, гл. ас.д-р Полина Михова
Prof.d-r Jivka Vinarova, PhD, DMSc, assoc.prof. Polina Mihova, PhD
Prof. Jean Marie Francois, University of Toulouse, France
Prof. Jean Marie Francois, University of Toulouse, France
2. Нови издания на Департамента
3. Учебни програми към Департамента
4.Новата учебно-научна Лабораторията на НБУ – снимки и информация
5. Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст на НБУ
6.Научни публикации на членовете на Департамента
Илия Пенджуров, Полина Михова, Ален Порязов
7.Участие в международни конференции – отчет и представяне на резултати
Доц.д-р Галина Сачанска
assoc.prof.Galina Satchaska, A. Doycheva, S. Panayotova
Доц.д-р Галина Сачанска
Магдалена Димитрова, докторант, доц. д-р Виолета Боянова, гл.ас. д-р Маргарита Станкова
assis.prof. Polina Mihova, PhD, Prof.d-r Jivka Vinarova, PhD, DMSc, assis.prof. Iliya Pendzhurov, PhD
Prof.d-r Jivka Vinarova, PhD, DMSc, assis.prof. Polina Mihova, PhD
Mihova P., I Pendzhurov, J Vinarova, A Timcheva
Pendzhurov I., P.Mihova, J. Vinarova, A. Alexieva
Mihova P., I.Penjurov
Mihova P., I.Penjurov, J.Vinarova
Prof.d-r Jivka Vinarova, PhD, DMSc, assis.prof. Polina Mihova, PhD
Нобелови лауреати
превод доц.д-р Г.Сачанска
превод доц.д-р Г.Сачанска

 

обратно нагоре