������������ ���� �������������� ���� �������������������������� �� ����������������������-������������������������ ������������������ �� ������������ �������������� ���� ������


Презентация

слайд 1

Назад

Напред

Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст - Нов български университет

 

Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст - Нов български университет

 

корпус 2, офис 08, зала 09, зала 07

1618, София, ул. Монтевидео 21

тел.: 02/ 8110 588

GSM: 0887 799 866, 0884 675 190,0898 515 258

e-mail: infoceb@nbu.bg

 

Презентации:

1.     Нашият принос в процеса на интегриране на деца с комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения – доц.Боянова

2. снимки за презентиране на Центъра

3.     Интеграция на деца с дислексия, гл.ас.д-р Екатерина Тодорова

Предлага:

• Комплексна диагностика, консултация и превенция на комуникативни и емоционално-поведенчески разстройства

• Терапия на деца с:

Нарушения на артикулацията

Нарушения на плавността на говора (заекване)

Специфични езикови нарушения (дисфазия)

Аутизъм

Нарушения на четенето и писането (дислексия)

Нарушения на математиката (дискалкулия)

Вродени цепки на устните и небцето (ринолалия)

Дизартрия

Емоционално-поведенчески нарушения

 

• Занималня за групова терапия на деца с нарушения в развитието

• Обучение на учители и специалисти за работа с деца с нарушения в развитието

• Обучителни семинари за родители на деца с комуникативни и поведенчески нарушения

 

 

Дейностите се осъществяват от екип утвърдени специалисти:

(логопеди, психолози, детски невролог, психиатър)

доц. д-р Виолета Боянова  -доктор по медицина,невролог ,логопед

д-р Маргарита Станкова - доктор по медицина, психиатър, логопед

д-р Екатерина Тодорова -доктор по психология, логопед

Магдалена Димитрова -Магистър клинична психология, логопед, арт терапевт

Диана Ненова – Езиково-речеви терапевт

Георги Георгиев –Езиково-речеви терапевт

Габриела Вълчева – Езиково-речеви терапевт

Евгения Цветкова - Клиничен психолог

Мая Георгиева – аниматор

 

Кога да ни потърсите?

В случай, че детето:

На 12-18 месеца:

• Не се заиграва с възрастния и предпочита да е само

На 2 години – 2 год. и 6 мес.:

• Не говори или казва малко думи

• Не разбира вашата реч

• Говори много, но лошо и неразбираемо (само Вие го разбирате)

 

На 3 години:

• Забелязвате постоянно да изопачава пропуска или заменя един звук с друг

• Заеква, накъсва думите, говори с видимо напрежение, при което си помага с мимики или движения на ръце, лице, крака

• Има вродена цепка на устата, небцето (заешка уста)

• Когато детето е говорело и речта спре

• Е хиперактивно и това му пречи: да внимава, да се заиграва, да изпълнява вашите молби и инструкции, да се задържа на едно място или в една дейност

На 4 год. и 6 мес. – 5 години:

• Трудно изговаря звуковете [к, г, с, з, ц, ш, ж, ч, р, л] или ги заменя един с друг

• Трудно изговаря многосрични думи като "коминочистач"

• Трудно се ориентира с форма и големина на предметите

• Затруднява се да запомни цветовете

• Не може да научи сезоните, дните на седмицата и месеците на годината

• Не се ориентира в посоките ляво и дясно, не разбира понятието "време"

• Трудно се научава да брои до 10

• Трудно извършва фини движения с ръцете си (рязане с ножица, лепене, работа с пластелин, игра с пъзели, рисуване)

В училище:

• Трудно чете и пише

• Много трудно запомня цялата азбука, в началния етап от ограмотяването

• При четене: бърка буквите, които имат визуална прилика (Е-Ш, П-Т, б-д) или такива, чиито звукове са близки (с-з, р-л, ч-ц); обърква се при визуално-сходни думи: ПЕТ – ПОТ, КОСА – КОЗА, непрекъснато препрочита текста, за да го разбере или не разбира какво е прочел, затруднено следи редовете.

• При писане: пише огледално; предпочита да използва печатни; а не ръкописни букви; бърка буквите, които имат визуална прилика (п-т, т-ш, ч-ъ) или такива, чиито звукове са близки (с-ш, п-б, м-н); много трудно се изразява в писмена форма,  при писане речникът е много по-беден, отколкото в устния език.

• Не умее да разказва

• Не внимава и не изпълнява задачите в час, пречи на другите

• Не може да смята

 

*Специалистите в центъра консултират и възрастни в случай на:

• Заекване

• Неправилен, лош изговор на звуковете

• Подобряване на говорната техника

• Загуба или нарушение на речта слединсулт

Как работим?

• Два пъти месечно се провеждат диагностични консултации

• Предлагат се терапевтични програми за комплексна интервенция, съобразени с уникалните потребности на всяко дете

• Обсъждане на индивидуалната програма с родителя и включване на родителя като ко-терапевт

• Ежедневно провеждане на специализирани терапевтични сесии – индивидуални и групови

• Използване на FM-система за комуникация EDU-LINK в логопедичната терапия

 

 

Към родителите

В нашия център се осъществяват консултации и терапия на някои нарушения в детското развитие, които не са заболявания, но водят до проблеми в общуването, обучението и поведението.

Тези нарушения причиняват на децата страдание, комплекс за малоценност и понякога провокират появата на агресивност.

Често родителите, а за съжаление и някои лекари мислят, че тези нарушения ще се "изживеят" с възрастта. Тази стратегия на изчакване е твърде погрешна. Ненавременната терапевтична намеса провокира последващи особености в общото психично и социално функциониране.

Например, ако детето има проблеми с правилното изговаряне на говорните звукове това може да доведе до затруднения в овладяването на процесите четене и писане в училищна възраст.

 Дори да преодолее с времето неплавният си говор (заекване), у детето остават като трайни последици чувството за непълноценност, тревожност и ниската самооценка.

Ето защо, колкото по-рано започне специализираната терапия на дадено нарушение, толкова по-добри и по-трайни ще бъдат резултатите.

Нашата цел е тъкмо това – навременна и  комплексна помощ, при която заедно с родителите и учителите да преодолеем затрудненията. Това е предпоставка нашите деца да растат не само физически здрави, но и като уверени, спокойни и пълноценни личности.

 

 

 

Фондация „ Социална комуникация „ съвместно с Нов Български Университет спечели проект „Интеграция на деца  с комуникативни нарушения“ , по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  по схема за безвъзмездна  финансова помощ „ Социални услуги за социално включване“.  Проектът стартира м. Януари 2011г. - приключи м. Декември 2011г. и се изразяваше в подготовка за интегриране на 20 деца с различни по своя характер комуникативни и емоционално- поведенчески нарушения.  Тази подготовка се осъществяваше чрез терапевтични и психо- социални методи и вече показва своята ефективност. Чрез различни медицински, логопедични, арттерапевтични и социални техники  децата  нормализираха в голяма степен своите когнитивни и поведенчески дефицити.

В същото време се провеждаше перманентно обучение  както на родителите, така и на учители.

На 11 Декември 2011  екипът на проекта организира конференция под егидата на министъра ня образованието проф. Сергей Игнатов, на която ще представи резултатите от своята работа пред обществеността и специалистите , работещи в тази област.

Децата , с които работихме цяла година  ще представят свои рисунки и произведения от текстилни и дървени материали, както и кратко представление „Ние също можем“

 

 

обратно нагоре