�������������������� ���� �������������� ������������ ���������� ���������������� ������������������, ���������������������� ������������������������������ ��� IV, 7-8 ������ 2012 , ����������

������.��-�� ������������ ����������������


Презентация

слайд 1

Назад

Напред

ТОКСИЧНОСТ НА ТЕЖКИТЕ МЕТАЛИ ВЪРХУ ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ

 

 

Токсичност на тежките метали върху човешкия организъм

 

Галина Сачанска

Нов Български Университет, ул. „Монтевидео” 21, 1618 София

 

Замърсяването на околната среда с тежки метали води до подчертан токсичен ефект върху човешкото здраве. Разгледани са острата и хроничната токсичност на оловото, кадмия, мангана, живака, медта, цинка и на металоида арсен. Представени са пределно допустимите концентрации на изброените метали в почвите и водите от околната среда и в тъканите от човешкия организъм. Разгледано е специфичното натрупване на металите в отделните органи на човешкия организъм. Високите концентрации на тежки метали в човешкия организъм са причина за отключване на неврогенеративни заболявания като Болест на Алцхаймер и Болест на Паркинсон.  Те водят до общотоксичен, гастроинтестинален, невротоксичен, нефротоксичен и анемичен синдром. В последните десетилетия в резултат от действието на тежките метали е установено увреждане на репродуктивната функция и възникването на стерилитет. Представени са и най-широко използваните методи за лечение при отравяния с тежки метали.

 

обратно нагоре