СЪДЪРЖАНИЕ

 

Prof.d-r Anton Vladzymyrskyy, MD

Basic theory of telemedicine
Telemedicine History
Telemedicine devices and videoconferences
General telemedicine (principles and realisation of telemedicine consultation)
General telemedicine (principles and realisation of telemetry,telescreening, teleassistment, telepresence)

Clinical telemedicine. Part I: teleradiology, telepathology, telestroke
Clinical telemedicine. Part II: teledermatology, teletrauma, teledialisys
Clinical telemedicine. Part III: telecardiology and tele-ECG, teleperinatology
Patient-focused telemedicine (home (individual) telehealth, telenursing, telerehabilitation)
Efficiency of eHealth and telemedicine (principles and ideology, methods of evaluation)
Principles of photo picturing for telemedicine

Гл. д-р Полина Михова

Гл. д-р Илия Пенджуров

Електронно здравеопазване
Медицинска информатика
Медицински и болнични информационни системи
EHR
Обзор на стандарти в медицинската и здравна информатика
HL7 – същност, история и принципи на работа
ISO стандарти в медицинската и здравна информатика
Видеолекции

обратно нагоре