НЕАПОЛ – В МИНАЛОТО И СЕГА
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ
ОТ БП „ИСТОРИЯ“

Резултати от пътуващ семинар на тема:
НЕАПОЛ: ОТ АНТИЧНИЯ ПОЛИС, ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО, ДО МОДЕРНИЯ МЕГАПОЛИС
март 2014 г.

Проектът е реализиран с частична финансова подкрепа

на Централния фонд за стратегическо развитие на НБУ

ISBN 978-⁠954-⁠535-⁠977-⁠4


Редакционна колегия:

проф. Цветана Чолова

доц. д-р Зарко Ждраков

Марияна Стоянова


Вместо предговор

Марияна Стоянова

Мечтите трябва да са толкова големи,

че да можем да растем в тях

Джоузи Бисет

Настоящата електронна публикация е резултат от реализиран проект на департамент „История“ на тема: „НЕАПОЛ: От античния полис, през Средновековието, до модерния мегаполис“, подкрепен с частично финансиране на Фонд за стратегическо развитие на НБУ. Идеята за пътуващия семинар до гр. Неапол е студентска инициатива, родена по време на лекция по средновековна европейска история. Впечатлени от лекцията на проф. Цв. Чолова, съпроводена с богат илюстративен материал, студентите в края на часа обсъдили с лектора възможността за един пътуващ семинар до гр. Неапол. Тази идея е посрещната с подкрепа от преподавателския екип на департамент „История“ и прераства в проект с изследователски теми, предложени от доц. д-р Зарко Ждраков. Така проектът, освен практическото обучение (in situ) по теми, свързани с късно-античната, средновековната, новата и съвременна история на Италия, си поставя за цел и разработване на теми, насочени към слабо проучени и неизследвани проблеми, свързани с българската история и нейната връзка с неаполитанската история.

G:\izdanie\foto_galeria\Herkulan\DSCI0034.JPG

Историческият център на град Неапол, с близо 3-хилядолетната си история, съхранил в себе си наследство на различни цивилизации, които му придават уникална стойност без еквивалент, нареждайки го в списъка на световното културно наследство на Юнеско е вече една сбъдната мечта на студентите от програма „История“.

\izdanie\foto_galeria\Pompei\DSC00735.JPGНастоящата електронна публикация, която включва и богата фото галерия, цели да представи впечатленията и вдъхновенията на преподаватели и студенти от пътуващия семинар и да остави скромен принос в културно-историческата съкровищница за този забележителен с уникалната си история град. Градът, който все още пази тайната на познатата фраза „Виж Неапол и умри!“, въпреки, че има различни обяснения и тълкования за нея. И ние не само видяхме, но и написахме, защото смятаме, че това е моралното задължение на всеки, който обича и цени историята, а и какво по-хубаво от това, когато една сбъдната мечта ти е помогнала да пораснеш.

Марияна Стоянова