Нов Български Университет

Българистика Nuova III
Годишник на Департамент „Нова българистика” (2014-2015)
Nevereno vliz

";} ?>
Пророк или обитател на чистилището?

Мони Алмалех

 

По повод на стихотворението „Евреи” преди време написах, че Яворов е пророк. Самоубийството не отрича ли този епитет?

Сто години след кончината на Пейо Яворов неговото творчество и живот продължават да ни вълнуват. – Защо? – Дали защото неговият дух още броди, вампирясал от неспокойствието си? Дали защото е от малцината избрани строители на красотата на българския език и на високата българска духовност, та стои като образец в българските умове и души? Дали защото е любовник до смърт? Дали защото е войник на своя народ, бродил из чукарите на националноосвободителната въоръжена съпротива на световните империи? Дали защото животът и творчеството му ни карат да се замислим за собствената си стойност на този и на онзи свят?...

В юбилейното библиофилско издание на професор Михаил Неделчев има, като че ли, един ключ към отговора на въпроса. Това не са само и толкова задълбочените му, ведически (знаещи) текстове за Яворов, а една ключова дума в едно ключово изречение в отговора му на проф. Иван Станков: „Ти виждаш, че съм се опитал да напиша тези текстове с езика на самия Яворов мит – без дистанция.” („Яворовата година на траура“, София-Поморие, 2014, с. 27)

Личността на Яворов е надарена да вижда без дистанция в миналото, настоящето, а навярно и в бъдещето. Без дистанция са думите на Яворов за народите, пример за морал, наказание и творчество – арменци и евреи. Без дистанция е Яворов в мислите и поведението към собствения си народ. Без дистанция е към тялото и душата на жените, но и към живота, и към смъртта. Човек, надарен с тази съдба трябва да е много силен, за да я носи.

В Библията самоубийците са наричани или „слаби”, или „грешници”.

Къде е душата на Яворов – в рая, до пророците и апостолите или в чистилището? Защото за тялото му знаем, че е станало на прах (крехката, ламтяща за пари и смърдяща на бедност от всякакъв характер българска демокрация със самоубийствена скорост е докарала и дома музей на Яворов в състояние близко до прахта).

Дали като разбойниците, разпнати редом до Христос, Пейо Яворов не е опростен и възнаграден за Познанието си?

 

 

обратно нагоре