Нов Български Университет

Департамент „Нова българистика”
БЪЛГАРИСТИКА NUOVA
Годишник 2010/2011


Навигация
редакционна колегия:

Едвин Сугарев
Биляна Курташева
Мария Огойска

ISSN 2603-4808

БЪЛГАРИСТИКА  NUOVA – поглед към необходените литературни лабиринти


“БЪЛГАРИСТИКА  NUOVA” е новото годишно издание на департамент „Нова българистика” към НБУ. Годишници са правени и преди – този път обаче амбицията е не просто да съберем под една шапка студиите и статиите, писани от преподавателите в департамента за един определен период, а да се създаде едно органично тяло, в което различните текстове изграждат интертекстуални сводове, допълват се и говорят помежду си.

В този смисъл се надяваме този том да свидетелства не за простото натрупване на научна продукция, а за вътрешния диалог и концептуализирането на третираните в него теми и проблеми – и за тяхното обглеждане от различни ъгли.

Така словото и писането в първата и най-близка до литературната теория част “Език и смисъл” е обговорено от Мони Алмалех през екзегеза на видовете дъжд и стъпките на Мойсей в Стария завет; през личния опит от Емилия Дворянова; през динамиката на постмодерните полемики и реторики от Морис Фадел и през конкретния анализ от Йордан Ефтимов.

Така функцията на антологичното мислене като съграждащо българския канон от една страна, и жежкия, често нелицеприятен допир между канона, идеологията и държавата се сплитат в “Антология и канон” чрез текстовете на Биляна Курташева, Пламен Дойнов и Надежда Александрова.

Така не над Финеган, а над Яворов – над неговите свръхземни въпроси и биографични потайности бдят Михаил Неделчев, Мони Алмалех, Биляна Курташева и Едвин Сугарев.

Така Михаил Неделчев разплита и заплита сюжетите на словото и битието у Вапцаров, а Мария Огойска - у Неофит Рилски и Захарий Зограф.

Доказателство за това, че не само сме будували над своите текстове, но и сме успели да раздадем на студентите каквото можем от своя опит и откривателска жар, са текстовете на четвъртокурсниците Елена Борисова и Николай Трайков – твърде различни по своя характер, но еднакво убедителни по своята реализация. А за да стане видно не само как четем, но и как ни четат, колекционирахме няколко от ключовите рецензии за наши книги от последните години.

Работихме върху съставителството на този годишник с усещането, че правим нещо ново и различно. Дано сме успели, и дано “БЪЛГАРИСТИКА  NUOVA” се превърне в онази вълшебна порта, която се отваря само веднъж годишно, но всеки път – към необходените коридори на литературния лабиринт.

 

                                                                                  От съставителите