Нов български университет

„Интелектуалците и/в политиката“
Юбилеен сборник посветен на 65-годишнината на проф. д-р Румен Генов с материали от научна конференция с международно участие

Intellectuals And / In Politics
Festschrift for Prof. Dr. Roumen Genov on the Occasion of His 65th Anniversary Papers of an International Conference Held at the New Bulgarian University

 

29-30 април 2011, НБУ

April 29-30, 2011


ISBN 978-954-535-839-5 

 

Редколегия:

проф. д-р Румен Генов

проф. д-р Цветана Чолова

доц. д-р Светла Янева

 Марияна Стоянова

 

Edited by:

Prof. Dr Rumen Genov

Prof. Dr Tzvetana Tcholova

Assoc. Prof. PhD Svetla Ianeva

 

 

 

Нов български университет, 2013 г.

New Bulgarian University, 2013 г.

 

 

Рецензенти:

 

проф. д.н. Цветана Георгиева

проф. д.н. Пламен ЦветковCopyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU nbu