Телемедицината в помощ на промоцията на здравето – в отдалечени и труднодостъпни райони


Кристиана Попова
назад към съдържанието