Електронно здравеопазване – европроекти и информационни системи за ефективна здравна грижа


Владислав Kарамболов




назад към съдържанието