Редакционен съвет:
Проф. Владимир Михайлов, д.н.
Проф. д-р Михаил Мелтев
Доц. д-р Руси Маринов

Съставител:
Доц. д-р Росен К. Стоянов

УВОД

Настоящата лятна школа е част от програмата за отбелязване двадесетгодишнината от създаването на НБУ. Сесиите включиха лекции, доклади, академични презентации и научни съобщения на повече от 30 лектори и преподаватели с доказан опит в областта на ПР, медиите и комуникациите. Поредната 13 лятна школа се явява неразривна част от програмите по Пъблик рилейшънс в Нов български, като предостави идеални условия за студентите сами да подготвят част от документите, да организират кампании, предназначени за публикуване в Интернет, както и да представят собствени доклади и научни съобщения.

С доклади и мултимедийни презентации имаха възможност да се представят и студенти и докторанти от университети, предлагащи образование и обучение по ПР в България.

Чрез реализирането на 13-та поредна лятна школа се дава възможност и за развитие на академичния състав, особено в частта участие на национални и международни конференции, както с доклади, така и с публикуване на научни публикации. Това е и един от приоритетите на департамент Масови комуникации – осъществяване на целенасочена и последователна подготовка на преподавателски кадри от средите на завършващите собствени студенти. Ежегодната лятна школа дава възможност и за реализиране и развитие на нови образователни методи и подходи.

Тази година специален гост бе г-н Ричард Лининг, президент на Международната асоциация по връзки с обществеността (IPRA).

Успешното организиране и реализиране на проекта утвърди за пореден път НБУ и департамент Масови комуникации като водещи институции в областта и първите, реализирали академично обучение по връзки с обществеността в България, както и потвърди доказаното международно признание за НБУ.Нов български университет, 2012
ул. “Монтевидео” №21, 1618 София
ISBN: 954-535-287-6

обратно нагоре