Нов български университет

Департамент “Масови комуникации”

Редакционен съвет:
доц. д-р Петя Александрова
доц. д-р Десислава Бошнакова
доц. д-р Росен К. Стоянов

Отговорен редактор:
гл. ас. д-р Евелина Христова

ISBN 978-954-535-851-7

УВОД

 

През месец май на 2013 г. се проведоха избори за 42-то Народно събрание на Р България. Осми избори за Народно събрание от най-новата, демократичната история на България. Избирателната активност на гражданите бе най-ниската, отчетена до сега – 51,33%[1]. Периодът на предизборната кампания, но и месеците преди нея, бяха наситени със скандали до такава степен, че дори и научната общност, която следи процесите в областта на политическите комуникации, не успяваше да се информира за всички обстоятелства. Колегията се запита – има ли място за професионализъм, за спазване на етичните кодекси и съобразяване с моралните норми, при положение, че в общия предизборен комуникационен хаос трудно може да се намери каквато и да е професионална логика.

Темата на ХV ЛЯТНА ШКОЛА по Пъблик Рилейшънс, която се проведе на 29 и 30 юни в гр. Благоевград беше „Изборите в ПР и ПР при избори“.

Разглежданите въпроси, които намериха място в научната дискусия в тези два дни, неизменно получаваха своя отзвук в коментара на изминалите парламентарни избори, но без изключения поставяха въпроса по-високо – за личните избори на всеки професионалист.  Какво е човешкият живот, ако не една (без)конечна поредица от избори и стечения на обстоятелства. Стеченията са най-вероятно подредени от съдбата или и те са обусловени от нечии чужди избори и нашите собствени изминали избори. Чужди ли са обаче „чуждите“ избори, щом оказват влияние върху нашия живот? А колко е важно какво ще изберем, когато става дума за професионалните избори, за тези, които правим, докато работим за други хора?

Може би един единствен път в живота си човек не избира – дали да се роди или не. След това всеки миг за всяко нещо ние правим избор, а от него зависи и накъде ще тръгне животът ни.

Настоящият Сборник представя част от докладите, представени на Лятна школа по ПР 2013 и носи в себе си усещането за разгорилите се дискусии.  

 

гл. ас. д-р Евелина Христова

 

 

ХV ЛЯТНА ШКОЛА по Пъблик Рилейшънс „Изборите в ПР и ПР при избори“

Изборите в ПР

1.            Да бъде или да не бъде мой клиент. Етични и морални аспекти на професията

2.            Медиите – партньор или инструмент за достигане до публиките

3.            Съчетаване на модерните с традиционните подходи в ПР

4.            Консултант, инхаус или в агенция. Съвременни тенденции в професията

5.            НПО, доброволчество, благотворителност – има ли про-боно ПР в България

 

ПР при избори

1.            Гражданското общество и неговият ПР

2.            Имиджът на политиците и имиджът на политиката

3.            Корпоративната социална отговорност и корпоративните избори

4.            Знаят ли политиците какво е ПР

5.            Изборите и новите медии

6.            Кой поръчва, плаща и публикува изследванията


[1] http://results.cik.bg/pi2013/aktivnost/, последно посетен на 14 април 2014 г.Copyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU nbu