Нов български университет

Департамент “Масови комуникации”

Редакционна колегия:
доц. Петя Александрова, д.н.
доц. д-р Десислава Бошнакова
доц. д-р Росен К. Стоянов
Отговорен редактор:
гл. ас. д-р Евелина Христова

ISBN 978-⁠954-⁠535-⁠956-⁠9

УВОД

 

Настоящият електронен сборник представя ХVІІ национална лятна школа по връзки с обществеността 2015, чиято тематика бе насочена към изключително разнородната и разнообразна практика в областта на ПР и комуникациите в последните години, ще събере университетски преподаватели, студенти и практици, които се интересуват задълбочено от въпросите на комуникацията и нейното бъдещо развитие.   

ХVІІ лятна школа по Пъблик Рилейшънс организира департамент „Масови комуникации“ на Нов български университет. Школата се проведе на 2., 3. и 4. юли 2015 г. в кампуса на НБУ. Тази година се регистрираха над 50 участници от 6 български университета, като в школата отново участваха университетски преподаватели и практици от сферата.

    С доклади и мултимедийни презентации се представиха също така студенти и докторанти от университетите, предлагащи образование и обучение по ПР в България. Етичен ПР – сесия, посветена на 10 години Етичен кодекс на ПР специалистите в България се проведе в рамките на Лятна школа по ПР 2015. Сесията е част от събитията, с които Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) отбеляза 10-годишнината от подписването на Етичния кодекс на ПР специалистите в България.

Лятна школа по връзки с обществеността е широко разпознаваем форум, провеждан от Департамент „Масови комуникации“ на НБУ и утвърждаващ водещата роля на университета в развитието на професията в България. НБУ е първият български университет, който започва да обучава студенти по ПР в началото на 90-те години на 20. век и поддържането и популяризирането на дейностите на депратамента допринасят за разпознаваемостта на НБУ като лидер в образованието в професията и реализацията на студентите в практиката.

Сесиите на лятната школа включват лекции, доклади, академични презентации и научни съобщения на лектори и преподаватели с доказан опит в областта на ПР, медиите и комуникациите. Поредната лятна школа се явява неразривна част от програмите по Пъблик рилейшънс в Нов български университет, като предоставя идеални условия за студентите сами да подготвят част от документите, да организират кампании, предназначени за публикуване в Интернет, както и да представят собствени доклади и научни съобщения.

През изминалите две години школата се провеждаше в гр. Благоевград, като по този начин доказахме, че успяваме да привлечем нови партньори и да акцентираме върху факта, че школата е национална и в нея традиционно взимат участие преподаватели и докторанти от различни висши училища в България. През 2015 г. в школата взеха участие голям брой професионалисти от практиката, работещи в разнородни свери на дейност. Школата отново беше място, което събра на едно място практици, преподаватели и студенти.

 Единственият специализиран портал за образование и наука в България – Академика.бг беше официален партньор на школата.

 

   

    С #PRSSN2015 можеше да се споделя и да се участва и онлайн на Фейсбук страницата на Лятна школа по ПР https://www.facebook.com/nbupr?ref=hl

 

    гл. ас. д-р Евелина Христова,

 

    научен ръководител на Лятна школа по ПР 2015 и съставител на сборника

 

Теми и подтеми:

Примерни теми за участие:

1. ПР - за името и честта на професията

2. Обществени комуникации - национални, регионални и международни аспекти на дейността

3. Професионалните комуникации - предизвикателствата на 21. век

4. Пъблик афеърс

5. Вътрешни комуникации

6. Маркетинг и ПР - има ли комуникация

7. Социални медии и мрежи

8. ПР и местни избори

9. Кризисни комуникации

10. ПР и социална отговорност

11. Журналистика и ПР - да не се боим от комуникацията

12. Етичен ПР

13. Не се боя от разнообразието!Copyright © 2017. All Rights Reserved.
NBU nbu