Сборникът съдържа изследвания и курсови проекти на изявени студенти от бакалавърските и магистърските програми към департамент "Медикобиологични науки" в периода 2010 – 2012 година. Материалите се публикуват със съгласието на авторите. Част от магистърските тези и резултати от изследвания са публикувани в национални и международни реферирани научни списания и са представени на научни форуми. Всеки материал е редактиран от научния ръководител на магистърска теза или преподавателя в лекционен курс. За правописа и пунктуацията носи отговорност автора.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

I. Магистърски тези на дипломанти

1. Анализ на подходите за проучване и измерване на лекарствената употреба
Драги Клянков, F 37104
Научен ръководител: доц. Илко Гетов, д.ф.
МП "Управление на здравните грижи – здравна политика и здравен мениджмънт"
2. Регламенти за договорна защита на правата на участниците в клинични изпитвания на лекарства
Таня Гочева- Христова, F 53295
Научен ръководител: доц. Илко Гетов, д.ф.
МП "Регламенти и стандарти в медицината"
3. Анализ и оценка на лекарствената терапия за амбулаторно лечение на исхемична болест на сърцето
Д-р Ивайло Живков, F 47314
Научен ръководител: доц. Илко Гетов, д.ф.
МП "Регламенти и стандарти в медицината"
4. Проучване на етичните аспекти в рекламата на лекарства без лекарско предписание
Марина Петрова F 30 862
Научен ръководител: доц. Илко Гетов, д.ф.
МП "Регламенти и стандарти в медицината"
5. Комуникативни и поведенчески характеристики на деца с разстройства от аутистичния спектър
Марина Тофик, F 34885
Научен ръководител: гл.ас. д-р Маргарита Станкова
МП "Езикова и речева патология"
6. Креативност при деца с дислексия
Диана Ненова, F 35669
Научен ръководител: гл.ас. д-р Екатерина Тодорова; Консултант: доц. д-р Катя Стойчева
МП "Логопедия"
7. Изследване на употребата на консерванти при производството на хляб и хлебни изделия
Салюа Хусам Панайотова, F 57464
Научен ръководител: доц. д-р Галина Сачанска
МП "Регламенти и стандарти в медицината"

II. Курсови проекти към бакалавърски и магистърски курсове

1. Видове биологични база данни
Надя Петкова, F54682
Курс: История на биомедицинската кибернетика
Преподавател: гл.ас. д-р Полина Михова БП "Приложна биология"
2. Биологични информационни системи
Диана Дянкова, F54736
Курс: История на биомедицинската кибернетика
Преподавател: гл.ас. д-р Полина Михова БП "Приложна биология"
3. Геномни бази данни за човека
Денис Синеков, F55739
Курс: История на биомедицинската кибернетика
Преподавател: гл.ас. д-р Полина Михова БП "Приложна биология"
4. Биологични бази данни – принципи на работа
Изабел Ангова, F 57273
Курс: История на биомедицинската кибернетика
Преподавател: гл.ас. д-р Полина Михова БП "Приложна биология"
5. Генно-обусловени признаци в човека
Валя Димитрова, F18777
Курс: Основи на биотехнологиите
Преподавател: гл.ас.д-р Полина Михова БП: Науки за Земята- ДО
6. Зелени биотехнологии
Александрина Христова, F54443
Курс: Основи на биотехнологиите
Преподавател: гл.ас.д-р Полина Михова БП: Науки за Земята- ДО
7. Проектът – Човешки геном
Иван Никифоров, F55091
Курс: Основи на биотехнологиите
Преподавател: гл.ас. д-р Полина Михова БП: Науки за Земята- ДО
8. Хранителни добавки
Дойчин Куцаров, F57350
Курс: Основи на биотехнологиите
Преподавател: гл.ас.д-р Полина Михова БП: Науки за Земята- ДО
9. Други популярни примери от приложение на технологии в медицината
Емил Люцканов, F 54491
Курс: История на кибернетиката
Преподавател: гл.ас.д-р Полина Михова БП: Науки за Земята- ДО
10. Същност на кибернетичните модели
Гергана Москова, F 55830
Курс: История на кибернетиката
Преподавател: гл.ас.д-р Полина Михова БП: Науки за Земята- ДО
11. Бионика
Мирослав Маров, F 57169
Курс: История на кибернетиката
Преподавател: гл.ас.д-р Полина Михова БП: Науки за Земята- ДО
12. Кибернетика и мениджмънт при усвояване на горските ресурси
Дойчин Куцаров, F 57350
Курс: История на кибернетиката
Преподавател: гл.ас.д-р Полина Михова БП: Науки за Земята- ДО
13. Внедряване на електронни здравни карти (SWOT анализ)
Симона Жекова, F 48908
Курс: Кибернетични подходи в медицината
Преподавател: гл.ас.д-р Полина Михова БП: "Естествени науки"
14. Пациент, администрация, взаимоотношения
Красимира–Ан Петрова, F49691
Курс: Кибернетични подходи в медицината
Преподавател: гл.ас.д-р Полина Михова БП: "Естествени науки"
15. Пациент-пациент форуми, пациентски уеб сайтове, блогове, социални мрежи за споделяне
Росица Миланова, F 50306
Курс: Кибернетични подходи в медицината
Преподавател: гл.ас.д-р Полина Михова БП: "Естествени науки"
16. Телемедицински решения за отдалечени и труднодостъпни райони (SWOT анализ)
Румяна Петрова, F50876
Курс: Кибернетични подходи в медицината
Преподавател: гл.ас.д-р Полина Михова БП: "Естествени науки"
17. Система за бързо съобщаване за храни и фуражи
Людмил Бенчев, F 62281
Курс: Стандарти в електронното здравеопазване
Преподавател: гл.ас. д-р Полина Михова МП "Регламенти и стандарти в медицината"
18. Японски език – писмена система, дислексия, езикови нарушения
Ясмина Ицмарева, F40056
Курс: Терапия на специфичните нарушения на способността за учене
Преподавател: гл.ас. д-р Екатерина Тодорова МП "Езикова и речева патология"
19. Роботика в медицината
Красимира–Ан Петрова, F49691
Курс: Кибернетични подходи в медицината
Преподавател: гл.ас.д-р Полина Михова БП: "Естествени науки"
20. Взаимовръзка между заекване и тревожност
Мария Стоева, F35197
Курс: Лечение и корекция на заекването
Преподавател: гл.ас.д-р Маргарита Станкова МП: "Езикова и речева патология"
21. Ръката, която шокира света
Елпида Димитри Димитриу, F48042
Преподавател: доц. д-р Галина Сачанска
БП: "Естествени науки"
22. Патогенни микроорганизми в човешкото тяло
Иван Колев, F46229
Курс: Биология-естество на живота
Преподавател: доц. д-р Галина Сачанска БП: "Биология"
23. Иля Мечников и фагоцитите
Иван Ангелов Георгиев, F44809
Курс: Биология-естество на живота
Преподавател: доц. д-р Галина Сачанска БП: "Науки за земята" ДО
24. Хромозомни нарушения– Синдром на Даун
Оля Тодорова Борисова, F44634
Курс: Биология-естество на живота
Преподавател: доц. д-р Галина Сачанска БП: "Науки за земята" ДО
25. Чумата през вековете
Ани Йолова, F44190
Курс: Клетъчна биология
Преподавател: доц. д-р Галина Сачанска БП: "Естествени науки"
26. Полови болести предавани от микроорганизми – сифилис
Диан Димитров, F44408
Курс: Клетъчна биология
Преподавател: доц. д-р Галина Сачанска БП: "Естествени науки"
27. Салмонела
Георги Николов, F45217
Курс: Клетъчна биология
Преподавател: доц. д-р Галина Сачанска БП: "Естествени науки"
28. Холерна епидемия
Лидия Димитрова, F44358
Курс: Клетъчна биология
Преподавател: доц. д-р Галина Сачанска БП: "Естествени науки"
29. Вирусни болести предавани по полов път
Милена Красимирова Йорданова, F45778
Курс: Клетъчна биология
Преподавател: доц. д-р Галина Сачанска БП: "Естествени науки"
30. Птичи грип
Мирела Методиева Пенева, F45821
Курс: Клетъчна биология
Преподавател: доц. д-р Галина Сачанска БП: "Естествени науки"
31. Escherichia coli
Петя Петрова, F 44582
Курс: Клетъчна биология
Преподавател: доц. д-р Галина Сачанска БП: "Естествени науки"
32. Туберкулоза
Петя Славчева, F 44109
Курс: Клетъчна биология
Преподавател: доц. д-р Галина Сачанска БП: "Естествени науки"
33. Гликиран хемоглобин
Денис Синеков, F 55739
Преподавател: доц. д-р Иво Илиев
БП: "Приложна биология"
34. Лабораторен микроскоп
Денис Синеков, F 55739
Преподавател: доц. д-р Милко Шишенков
БП: "Приложна биология"
35. Фотометър
Денис Синеков, F 55739
Преподавател: доц. д-р Милко Шишенков
БП: "Приложна биология"

III. Проекти за уебсайтове с медицинска насоченост

1. Разработени проекти за медицински уебсайт
Симона Жекова, F48908
Курс: Проектиране, разработка и публикуване на медицински уебсайт
Преподавател: гл.ас. д-р Илия Пенджуров
БП " Естествени науки "
2. Разработени проекти за медицински уебсайт
Красимира–Ан Петрова, F4969
Курс: Проектиране, разработка и публикуване на медицински уебсайт
Преподавател: гл.ас. д-р Илия Пенджуров
БП "Естествени науки"

IV. Постери

V. Преводи на научна литература

1. A history of Molecular biology, Michel Morange, Harvard University press, 2000, 336 pages
Раждането на молекулярната биология. Корените на новата наука. Глава 1
Превод: Надя Петрова, F 54682
Под редакцията на: доц. д-р Галина Сачанска
2. A history of Molecular biology, Michel Morange, Harvard University press, 2000, 336 pages
Раждането на молекулярната биология. Химичната природа на гена. Глава 3
Превод: Надя Петрова, F 54682
Под редакцията на: доц. д-р Галина Сачанска
3. Microbe hunters, Paul de Cruif. Orlando, Florida, USA. Harvest Book. HARCOURT INC.
Льовенхук – Първият ловец на микроорганизми
Превод: Людмила Шейтановa, стажант, студент по Биология в St. Andrews University, Scotland
Под редакцията на: доц. д-р Галина Сачанска
4. Microbe hunters, Paul de Cruif. Orlando, Florida, USA. Harvest Book. HARCOURT INC.
Спаланцани – Микробите трябва да имат родители
Превод: Людмила Шейтановa, стажант, студент по Биология в St. Andrews University, Scotland
Под редакцията на: доц. д-р Галина Сачанска

VI. Публикувани статии в Proceedings от национални и международни научни форуми

1. Model of Electronic Health Record for Gynecology practice in Bulgaria
Автори: P. Mihova, I. Pendjurov, J. Vinarova, D. Asenova
New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria
2. e-Ophthalmology – one solution for innovative health management
Автори: I. Pendjurov, P. Mihova, J. Vinarova, A. Alexieva
New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria
3. Modul for Legal references in Military academy`s hospital information system
Автори: Vinarova J., P. Mihova, M. Kuncheva
New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria
4. Software for transfusion laboratory practice
Автори: Polina Mihova, Iliya Pendzhurov, Jivka Vinarova, Antoaneta Timcheva
New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria
5. Дислексия на развитието – мислене извън рамката
Автори: Екатерина Тодорова, Диана Ненова
VІ Национален конгрес по психология, 18 – 20 ноември 2011 г.
6. Библиографска справка за участие в международни научни форуми
Преподаватели: проф. Живка Винарова, д.м.н.; д-р Полина Михова, д-р Илия Пенджуров

обратно нагоре