СТУДЕНТСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ III

Департамент "История на културата"
Наталия Христова
Симптоми на културната промяна

Силвана Тодорова
Женският накит от епохата на Първото българско царство

Жанина Кръстева
Животинският образ в символиката на колана в културата на Първото българско царство

Димитър Вучев
Между езичеството и християнството. „Отговорите на папа Николай І по допитванията на българите”

Радослава Йорданова
Керамичната икона в изкуството на Преславската цивилизация

Преслава Илиева
Стенописите от наоса на църквата „Св. Илия” в Илиенци

Мила Бояджиева
Изложбите на Жорж Папазов от 1934 до 1937 година

Стоянка Кръстева
Борис Стефчев (1894-1983)

Мая Павлова
Магда Абазова и 60-те

Борислав Добрев
Генко Генков – късно творчество (1989-2004)

Йоана Андреева
Румен Скорчев и илюстрацията на книги в България

Васил Марков
Електронното око

Нина Хаджиева
Културно-историческо наследство в региона на Гоце Делчев

Мариета Банчева
Ранна социализация на детето в съвременна София


Съдържание, предговор и резюмета на английски език


You need to upgrade your Flash Player


в чест на професор Иван Божилов


Съставител: доц. д-р Наталия Христова

Редакционна колегия:

доц. д-р Наталия Христова – главен редактор
проф. Милена Беновска-Събкова, д.н.
доц. д-р Ружа Маринска
доц. д-р Ирина Генова
доц. д-р Оксана Минаева – превод и редакция и на текстовете на английски език
гл. ас. д-р Владимир Димитров


Всяка статия е редактирана от научния ръководител на бакалавърската или магистърската теза

Изданието е финансирано от Централния фонд към Настоятелството на НБУ

ISBN 978-954-535-657-5