§ 7. От уязвимост към равнопоставеност: (не)възможността за участие в биомедицински изследвания на лица, лишени от свобода като етично и правно предизвикателство

Изтегли материала за мобилни устройстваCopyright © 2017. All Rights Reserved.
NBU nbu