АвториСборник доклади от IV Национална конференция „БИОЕТИКА И БИОПРАВО – МОДЕРНИ ПРАКТИКИ И ПОЛИТИКИ НА БЪДЕЩЕТО“, 21 – 22 Октомври 2016 г., София Организирана от Департамент „Здравеопазване и социална работа“ при Нов Български Университет, Фондация за развитие на правосъдието и Професионален сайт "Предизвикай правото!"

Съставители:
Стоян Ставру
Маргарита Станкова
Полина Михова

Редакторски съвет:
Проф. д. ф. н. Стилиян Йотов
Доц. д-р Ива Пушкарова
Доц. д-р Валентина Кънева
Гл.ас. д-р Георги Георгиев, дм
Д-р Стоян Ставру
Петя Попова

Рецензент: Живка Винарова
Техническо оформление: Полина Михова
Издател: Нов български университет, София, 2017
ISBN 978-954-535-960-6Copyright © 2017. All Rights Reserved.
NBU nbu