ЗАКОНЪТ ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЪЛНОЦЕННО И СОЦИАЛНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В УСЛОВИЯТА НА МАСОВОТО УЧИЛИЩЕ И МАСОВИЯ КЛАС

Изтегли материала за мобилни устройстваCopyright © 2017. All Rights Reserved.
NBU nbu