ДЕПАРТАМЕНТ МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 
 
ПРОГРАМА НА ШЕСТА ЛЯТНА ШКОЛА
“ОБРАЗЪТ НА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА
НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НИ КЪМ ЕС”
16-23 юли 2004 г.
 
Първи ден, 16 юли, петък – 310 аудитория
Сутрешно заседание
  9,30 - 10,30
Регистриране на участниците
10,30 - 11,00
Приветствие към участниците в Школата от името на ръководството на НБУ
Доц. д-р Антоний Тодоров, Декан на Магистърски факултет
Откриване на Школата
Нели Бенова, Председател на Българското дружество за Връзки с обществеността
Д-р Галин Бородинов, Директор на проект “Информационна и комуникационна програма на Делегацията на Европейската комисия в България”, изпълнявана от SPAN консорциум – Информация за работата на Делегацията на Европейската комисия в България
11,00 - 11,30      
Кафе пауза
11,30 - 13,00
Доц. Михаил Мелтев, НБУ – “Европейско медийно законодателство и предизвикателствата на новите технологии и рекламни практики”
13,00 - 14,00
Обедна почивка
 
Следобедно заседание
14,00 - 16,00
Десислава Иванова, докторант, НБУ – “Развитие на човешките ресурси и заетост в ЕС – равнопоставеност между мъжете и жените”
Елена Цонева, докторант, НБУ – “Българинът по пътя към Европа – преди и сега, страхове и фантазии”
* Десислава Монова и Любомир Методиев, бакалаври по PR, НБУ – “Марката България в ЕС” – експресно проучване
 
Втори ден, 19 юли, понеделник – 310 аудитория
“Европейският съюз и България – комуникиране на ефективни послания за изграждане на единен образ на ЕС в българското общество”.
Сутрешно заседание
10,00 - 11,30
Михайлина Абрашева, рекламна агенция I to I – “Комуникационна програма на правителството – реализация и резултати”
Галина Христова, магистър по масови комуникации, НБУ – “Българите вече се интегрират. Натиснете F 1”
11,30 - 12,00
Кафе пауза
12,00 - 13,00
Севдалина Филева-Мавродиева, докторант, НБУ –  “Медийният образ на България в страните от Европейския съюз: митове и реалност”, теория и симулационна игра
13,00 - 14,00
Обедна почивка
 
 
 
Следобедно заседание
14,00 - 16,00
Доц. д-р Татяна Буруджиева, СУ ”Св. Климент Охридски” – "Образът на Европейския съюз в регионалната преса”
Д-р Росен Стоянов, НБУ – "Международният лобизъм в процеса на присъединяване на България към ЕС"
 
Трети ден, 20 юли, вторник – 310 аудитория
Сутрешно заседание
“Образът на България в страните на ЕС”
10,00 - 11,30
Александър Христов, докторант, СУ “Св. Климент Охридски” – “Извън контрол: влияние на корпоративните комуникации върху образа на България”
Нели Пандилова, студент по PR – Образът на България в страните на  ЕС
11,30 - 12,00
Кафе пауза
12,00 - 13,00
Валя Попова, сп. Exposition – “Участие на България в международни панаири”; представяне на сп. Exposition
13,00 - 14,00
Обедна почивка
 
Следобедно заседание
“България и ЕС: Управление на събития”
14,00 - 16,00
Добринка Бързачка, дипломант в магистърска програма по PR, НБУ – “Документи и събития, свързани с електронното правителство и неговото функциониране”
Стефания Темелкова, магистър по PR, НБУ – “Анализ на уеб сайтове за електронно правителство”
Милена Илиева, журналист в ProMedia – “Електронното правителство в България”
 
Четвърти ден, 21 юли, сряда – 310 аудитория
“Образът на България в страните на ЕС”
Сутрешно заседание
10,00 - 11,30
Доц. Толя Стоицова, д.пс.н.“Психологични акценти при формирането на нов образ на България”
Ас. Славка Попова, ЮЗУ Благоевград, катедра ПР – “Визитната картичка – PR средство”
11,30 - 12,00
Кафе пауза
12,00 - 13,00
Боян Кутевски, докторант “Св. Климент Охридски” – “Европейската интеграция – ключови моменти и предизвикателства в комуникацията на процеса”
13,00 - 14,00
Обедна почивка
 
Следобедно заседание
14,00 - 16,00
Доц. д-р Татяна Дронзина, СУ “Св. Климент Охридски” – “Етническа, национална и европейска идентичност: Аз-образът на гражданите на България в процеса на присъединяването към ЕС”
Д-р Иванка Мавродиева, СУ “Св. Климент Охридски” – “Образът на България в ораторски изяви на ръководители на ЕС”
 
Пети ден, 22 юли, четвъртък – 310 аудитория
Предприсъединителни програми на Европейския съюз за България
Медиатор - д-р Соня Алексиева
Сутрешно заседание
11,00 - 11,45
Андрей Лалов, началник-отдел “Координация, планиране и програмиране”, Дирекция “Предсъединителни програми и проекти” на Министерство на икономиката и
Ивайла Илиева, младши експерт в отдел “Координация, планиране и програмиране”, Дирекция “Предсъединителни програми и проекти” на Министерство на икономиката – “Предсъединителни програми и проекти на ЕС към Министерство на икономиката”
11,45 – 12,00
Кафе пауза
12,00 – 12,45
Доц. д-р Минка Златева, ръководител на Катедрата на ЮНЕСКО “Комуникации и връзки с обществеността” на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ “Св. Кл. Охридски” – “Интеркултурни аспекти на евроинтеграцията (комуникационни варианти)”
Д-р Соня Алексиева, PR и член на УС на БХРА, хоноруван преподавател в НБУ и СУ “Св. Кл. Охридски” – “Образът на България в навечерието на приемането ни в ЕС – идеи, послания и резултати от конкурса на Министерство на икономиката за лого и мото на страната”
12,45 – 13,30
Обедна почивка
 
Следобедно заседание
13,30 – 15,00
Димитър Сотиров, изпълнителен директор на Българската  медийна коалиция, изпълнителен секретар на Асоциация “Журналисти за ЕС” – “Българските медии в процеса на изграждане на единния образ на ЕС в публичното пространство”
Ивайло Гюров, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за национална туристическа реклама и информация” /ИАНТРИ/ на Министерство на икономиката – “Програма за национална туристическа реклама на България в процеса на присъединяването ни към ЕС: 2004-2006 година /един възможен проект/”
 
 
 
Шести ден, 23 юли, петък – 310 аудитория
Сутрешно заседание
11,00 – 11,45
Д-р Силвия Цветанска, СУ “Св. Климент Охридски” – “Доближаване на България до най-високите стандарти на ЕС: Умения за лидерство и работа в екип” – тренинг
11,45 – 12,00
Кафе пауза
12,00 – 13,00
Д-р Силвия Цветанска, СУ “Св. Климент Охридски” – продължение
13,00 – 14,00
Обедна почивка
 
 
Следобедно заседание
14,00 – 15,00
Десислава Монова и Любомир Методиев – Резултати от експресното изследване “Марката България в ЕС”
доц. Толя Стоицова, д.пс.н. – Ad hoc анализ от провеждането на Шестата  лятна школа по PR
15,00 – 16,00
Връчване на сертификатите
Официално закриване на школата