ДЕПАРТАМЕНТ МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 
 
ПРОГРАМА
 
VІIІ ЛЯТНА ШКОЛА по Пъблик Рилейшънс
“Спорт и комуникации”
06-08 юли 2006 г.
 
06 юли, четвъртък, 310 аудитория
Сутрешно заседание
  9,30 - 10,00
Регистриране на участниците
10,00 - 11,30
модератор:
ас. д-р Росен К. Стоянов
 
 
 
Откриване на Школата
Приветствие към участниците в Школата от името на ръководството на НБУ
Първа сесия с тема: Представяне на кампании на ДАМС, БОК, кандидатура на София за Зимните олимпийски игри през 2014 г.
Ирена Димитрова, Столична община, директор дирекция Спорт и превенция на зависимости
Петя Попова, ПР мениджър, Globul –  “GLOBUL Start: мястото на спорта в програмата за корпоративна социална отговорност”
Атанас Караиванов, журналист, пресаташе на ЦСКА “Спортна журналистика и ПР”
11,30 - 12,00      
Кафе пауза
 
Следобедно заседание
12,00 - 14,00
модератор:
проф. Толя Стоицова, д.пс.н.
 
 
 
Втора сесия с тема: “Спортът в рекламата, рекламата в спорта”, работа в малки групи
проф. Татяна Янчева, д.н., катедра "Психология, педагогика и социология", НСА – “Психология, спорт и реклама”
Силвия Костова, Client Service Manager, All Channels Communication – „Спорт и PR – позициониране на границата на рационалното и емоционалното”
проф. Толя Стоицова, д.пс.н. – работа в малки групи
 
Втори ден, 07 юли, петък – 310 аудитория
Сутрешно заседание
10,00 - 11,30
модератор:
ас. д-р Росен К. Стоянов
 
 
 
Първа сесия с тема: “Организиране и комуникация на специални събития в областта на спорта”
Николай Бойков, Client Service Manager, All Channels Communication – „Спортът като инструмент за изграждане и управление на корпоративната репутация”
д-р Дойчин Чолаков, пресаташе, Делегация на Европейската комисия за България – „PR като игра”
Янко Михнев, студент ПР, НБУ – “Спортът в рекламата“
11,30 - 12,00
Кафе пауза
 
 
 
Следобедно заседание
12,00 - 14,00
модератор:
ст. ас. д-р Десислава Бошнакова
 
 
 
Втора сесия с тема: “Спортът като средство за комуникиране на специални кампании”
Николай Михайлов, КРЕС – кампания на Vivatel  и световните шампиони Албена и Максим
Диляна Ламбрева, докторант, НБУ – “Комуникационната среда – Мондиале 2006”
ст. ас. д-р Десислава Бошнакова и Ралица Михайлова, НБУ – “Лицата на спорта”
 
Трети ден, 08 юли, събота – 310 аудитория
Сутрешно заседание
10,00 - 11,30
модератор:
ас. д-р Росен К. Стоянов
 
 
 
Първа сесия с тема: “Спорт и политика – пропаганда, агитация и ПР чрез спортните събития и личности”
Фани Маздрашка–Михова, докторант Великотърновски университет – “Спортът и предизборните кампании за местна власт”
ас. д-р Росен К. Стоянов, НБУ – “За политиката и спорта”
доц. д-р Татяна Буруджиева, СУ “Св.Климент Охридски” – “Спортните медии в България: създаващи или отразяващи спортните събития”
Фани Маздрашка-Михова, докторант, Великотърновски университет  –  “Спортът в предизборните кампании за местна власт”
 
11,30 - 12,00
Кафе пауза
 
Следобедно заседание
12,00 - 14,00
модератор:
ст. ас. д-р Десислава Бошнакова
Втора сесия с тема: “Изграждане на личен и групов имидж чрез спорта”
 
ЕКИП – ЗАБАВНИ ИГРИ
 
14,00 - 15,00
Връчване на сертификатите
Официално закриване на школата