Нов Български Университет

Департамент „Нова българистика”
Българистика Nuova ’2012


Меню

Редакционна колегия:

доц. д-р Едвин Сугарев
д-р Биляна Курташева
ас. Мария Огойска

ISSN 2603-4808Ако нямате пдф четец моля изтеглете от  следния линк и инсталирайте:

http://www.foxitsoftware.com/downloads/