Нов Български Университет

Департамент „Нова българистика”
Българистика Nuova ’2012
Събитието

 

На 18 януари 2012 г.  в Нов български университет за втори път се чества АтанасСлавовден. Този път – с Първите АтанасСлавови четения.

Четенията се проведоха в 207 аудитория, I корпус на НБУ, на 18 януари между 16:30 и 19 часа.

Първият четец бе задочен. Йордан Ефтимов прочете изпратен по имейла текст на ямболския писател и журналист Христо Карастоянов, в който се описва честването на последния юбилей на Славов, 80-годишнината му, само половин година преди да почине.

След това говори проф. Михаил Неделчев, чийто доклад бе на тема „Понятието на Атанас Славов за Размразяването”, но той далеч надхвърли темата, обсъждайки една важна черта на Славов – неговото изместване към нови и нови теми, домове, приятели.

Семиотичката проф. Мария Попова, която е и сливналийка като Славов, прочете текст за разнородните топли теми, по които Атанас Славов работи с жива страст и сред които Сливен присъства под различни форми.

Доц. Пламен Дойнов беше посветил аналитичния си доклад на неиздаден ръкопис на стихосбирка на Атанас Славов от 1956 г. Ръкописът е уникален пример за литературата в чекмедже, а единственият му собственик днес е Архивът на Нов български университет.

Иван Звънчаров от същия този Архив говори по темата „Денковете на Атанас Славов” – самото заглавие идва от няколко саморъчно произведени напечатани на машина сборника с избрани текстове, които Славов си е направил в един екземпляр и е озаглавил бъндели (bundles, което може да се преведе и като „бохчи”). Звънчаров говори за начина, по който е поддържал архива си Славов, за това, как е смятал за важни дори някои билети за посетени изложби и театрални постановки, за това как е дублирал част от архива си и всъщност архивът му днес е разтроен между Станфордския университет (Института Хувър, http://www.hoover.org/, колекция номер 82041, http://www.oac.cdlib.org/view?docId=kt8f59s008;query=atanas slavov;style=oac4;view=dsc#dsc-1), Регионална библиотека „Сава Доброплодни” - Сливен (http://reglibsliven.iradeum.com/funds/funds_bg.htm) и Нов български университет (Център за документи и архивни фондове, Фонд Проф. Атанас Славов, http://www.nbu.bg/index.php?l=1362).

Гл. ас. д-р Йордан Ефтимов говори за неортодоксалния дъновизъм на Атанас Славов – вероятно защото на четенията присъстваха и представители на Бялото братство, сред които и Андрей Грива, зет на Атанас Славов.

Надежда Искрова пък говори за многоизмерната личност на Славов – семиотик, който при това дава на текстовете си често определения като „кисканици” или „кукуриганици”.

 

 

обратно нагоре