Нов български университет

ISBN 978-619-233-129-0  

Студентски етноложки срещи - ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 11-12 март 2011


Владимир Николов, БП „Антропология“

 

Студенти от Нов български университет взеха участие в традиционната конференция Студентски етноложки срещи на тема "Теренът: пространства и хора", провела се в Пловдивският университет на 11 и 12 март 2011г. Инициативата беше ръководена от „Студентски клуб по антропология” с преподавателското съдействие на доц. Ирена Бокова и финансирана от Студентски съвет на НБУ.

Студентите от програма Антропология на НБУ Весела Маркова, Михаела Алексиева, Ангела Конлан, Даниела Величкова и  Таня Даскалова  направиха силни презентации на следните теми: Студентски проект „Толерантност” (повече за проекта тук: http://www.facebook.com/group.php?gid=120877181271930); Сватбите при българите и ромите; Лятна антропологична школа 2010г. - организирана ежегодно от департамент Антропология на НБУ за студенти по антропология; Конструиране на алтернативни културни пространства в град София.

В конференцията участваха и колеги от СУ, ПУ и УниБИТ. Трябва да се отбележи и добрата организация на конференцията от домакините ни от ПУ, които се бяха погрижили за всичко, а и техните студенти показаха силно желание и добри постижения в етнологията и антропологията.

 Конференцията...

Тя протече в рамките на два дни, като сесиите и бяха с дължина между час и половина и час и четиридесет и пет минути. Конференцията започна от 11:00 часа първият ден и от 9:30 часа вторият, а сесиите приключваха към 18:00 часа. Във всеки от блоковете бяха представяни между 5 и 7 доклада на студенти. Което силно ограничаваше времето и така колегите имаха по 15 минути за представяне на работата им. След изнасянето на всичките презентации се провеждаше кратка дискусия и се задаваха въпроси към презентаторите.

Презентациите...

В първият ден (петък 11 март), първата презентация която беше изнесена от студент на НБУ беше на колегата Весела Маркова за студентски проект „Толерантност”. Бяхме подготвили и папки с резюмета за проекта, които раздадохме на присъстващите на конференцията. Определено проектът предизвика силно любопитство сред колегите от страната и породи доста интензивна дискусия.

Последната презентация за деня беше на колегата Михаела Василева, която говори за българските и ромските сватби, върху които има няколко години опит и наблюдения покрай работата си като сватбен консултант. Нейните изводи бяха насочени предимно към ромските практики в провеждането на сватба, като често се даваха сравнения с това как се случват тези ритуали при други сватби. Презентацията беше интересна, но аудиторията вече беше доста изтощена, което и беше причината да не се провокира много продължителна дискусия.

На следващия ден (събота 12 март)  първа презентация от групата на НБУ изнесе колегата Таня Даскалова, която говори на тема „Конструиране на алтернативни културни пространства в град София.” Нейното проучване е направено по задача в рамките на курса „Конструиране на културно наследство“ в програма „Антропология”, която е била посветена на тематичен маршрут. Интересните места, до които я е отвело нейното проучване са пространствата на - кафенета, заведения, чайни, галерия, и къща в София - алтернативни места, където намират място суб-културни групи в рамките на града.  На колегите от конференцията им беше интересно да научат повече за тези места и хората които ги посещават.

Последната презентация която беше изнесена от представители на НБУ беше на колегите Ангела Конлан и Даниела Величкова, които говорига за Лятна антропологична школа 2010г. - организирана ежегодно от департамент „Антропология” на НБУ. Там сутдентите правят практически упражнения и трупат практически опит. В рамките на школата екипът ни (Ангела Конлан, Даниела Величкова и аз, Владимир Николов) изпълни две задачи, едната беше свързана със местата на религиозен култ, а другата с градските пространства. Теренната ни работа се проведе на Демир Баба теке край Исперих, и в Тутракан. Задачата за местата на религиозен култ беше да намерим информация от присъстващите за Демир Баба теке, а тази за градските пространства беше свързана с намирането и научаването на повече информация чрез пенсионерските клубове в град Тутракан.  На колегите Даниела и Ангела това беше първата презентация пред непозната аудитория и преди началото те доста се притесняваха, но когато започнаха да презентират своята работа се справиха много добре и притеснението им не си пролича.

Като заключение от представянето ни, може да се отбележи доброто ни ниво на подготовка при изнасянето на работите, определено стилът на правене на презентации с визуални материали е доста по интересен и ефективен за слушателите, което провокира и задържа интереса им по-успешно. Добри презентации по този модел бяха направени и от колеги от ПУ и УниБИТ, като етноложката школа на ПУ се представи доста силно с добри и идейни изследвания като например това на колегите Мария Славчева и Стоян Вичев от ПУ, които говориха на тема „Маргиналните търговци като липсващото звено във веригата град-село”. Те са направили включено наблюдение като продавачи от групата на „маргиналните търговци”.     

Фотоалбум от конференцията:  http://www.facebook.com/album.php?aid=299389&id=763544024

обратно нагореCopyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU nbu