Нов български университет

ISBN 978-619-233-129-0  

Съдържание

Уводни думи
Ирена Бокова (съставител), Нов български университет

Конференцията в снимки или антрополозите в действие

• Миналото, което ни е потребно….

Вълчата маска у траките
Иван Маразов, Нов български университет

Силата на наследството – един родопски пример за сакрализация на територия
Ангел Янков, Грозделина Георгиева, Регионален етнографски музей – Пловдив

Монументализиране на легендата : паметникът на Орфей и Евридика в Смолян
Цвете Лазова, Нов български университет

Между политическите залози и (ре)конструираните територии
Мирелла Дечева, ОП „Стара София” със Софийски исторически музей

Генеалогия и изкуство. Поглед към българското изкуство на 60-те и 70-те г. на ХХ век
Валентина Ганева, Нов български университет

Дигитализация на културното наследство
Татяна Шалганова, Нов български университет

• Традицията – локални практики и местно управление

Културни наследства и политически употреби
Ирена Бокова, Нов български университет

Местна власт и местен празник: социално и политическо лидерство
Васил Гарнизов, Нов български университет

Родопа планина - най-големият жив музей в България. Преосмисляне на културното наследство и специалните събития в туризм
Соня Алексиева, Нов български университет

Забранената гора
Пламен Бочков, Нов български университет

• Културни наследства и туризъм – пресичане на подходи

Туризмът като културна индустрия
Евгения Благоева, Нов български университет

Развитие на туристическия маркетинг на градове дестинации
Стефания Темелкова, Нов български университет

Алтернативна културна карта на София
Светла Казаларска, СУ „Св. Климент Охридски”

Дунавски пътеводител
Николай Ненов, Регионален исторически музей, гр. Русе

• Културните наследства – създавани и преживявани

Реконструиране на територии чрез наследството: примерът на Одрин
Валентина Ганева-Райчева, Институт за етнология и фолклористика с eтнографски музей, (ИЕФЕМ) БАН

Ритуализация на родовия спомен (по родните места на бежанците от Източна Тракия)
Наталия Рашкова, ИЕФЕМ БАН

„Противоречието на наследството”: механизми на наследяване и дискурсивнипрактики при наследниците на тракийските бежанци
Стойка Пенкова, ПУ „Паисий Хилендарски”

„Там, където Странджа целува морето”… „Противоречията на наследството” на тракийските бежанци в град Царево
Меглена Златкова, ПУ „Паисий Хилендарски”

Българите от Голо Бърдо, Албания – територия, културно наследство и идентичност
Веселка Тончева, ИEФЕМ – БАН

Цариградските българи – опит за социологически портрет
Магдалена Елчинова, Мария Кънчева, Нов български университет

• Бележки от терена – през обектива на фотоапарата

Йордановден в Калофер, 2013 г.
Васил Гарнизов, Нов български университет

Великден в с. Лесичово, Пазарджишко
Васил Гарнизов, Нов български университет

• Изследвания

Проектът „Евроидентичности” и биографичният метод по Шутце
Невена Димова, Нов български университет

• Младите антрополози споделят

Глобални промени, локални проблеми – икономика и туризъм във Вербие и Шампе
Елена Капитанова, Христо Христов, БП „Антропология“, НБУ

Наблюдение на „Станчинарски игри“ в град Петрич през 2011 г.
Гергана Темелкова, БП „Антропология“, НБУ

• Събития и проекти

Студентски етноложки срещи - ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 11-12 март 2011
Владимир Николов, БП „Антропология“

Проект: Толерантност
Василка Маркова, БП „Антропология“, НБУ

• Семинари на департамент „Антропология“: 2010-12 г.

Семинари на департамент „Антропология“: 2010-12 г.

• Защитени дипломни работи: 2010-12 г.

Защитени дипломни работи: 2010-12 г.Copyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU nbu