Нов български университет

ISBN 978-619-233-129-0  

Защитени дипломни работи: 2010-12 г.


Защитени бакалавърски дипломни работи

2010-2012

 

 

 

 

2010 година

Йорданка Павлова Динева F30426

БП „Антропология”

Модул: Социология

Тема: „Мнението на младите софиянци (на възраст от 20 до 30 г.) за съвместното живеене без брак”

Научен ръководител: доц. Иван Евтимов

 

Георги Владимиров Стойнев F32061

БП „Антропология”

Модул: Социология

Тема: “Проблемите на българското средно училище в преходна ситуация, през погледа на учениците от 9-12 клас”

Научен ръководител: доц. д-р Дмитрий Варзоновцев

 

Нели Кирилова Георгиева F31086

БП „Антропология”

Модул: Културен туризъм 

Тема: „Управление на Европейски структурни фондове: антропологичен поглед”

Научен ръководител: доц. д-р Васил Гарнизов

 

2011 година

Надя Любчова Сергиева, F16009

БП ” Антропология”

Модул: Социология

Тема: „„Насилието в медиите и връзката му с агресивността сред непълнолетните (контент-анализ на в. Труд, в. 24 часа и в Нощен труд за периода 01.11.2004.28.02.2005 г.)”

Научен ръководител: доц. д-р Дмитрий Варзоновцев.

 

Галина Йорданова Боянова-Митрева, F16388

БП ” Антропология”

Модул: Социология

Тема: „Контент анализ върху съвременния дебат върху хомосексуалността в интернет пространството”

Научен ръководител: гл. ас. д-р Венцислав Джамбазов

 

Павел Емилов Попов, F27078

БП ” Антропология”

Тема: “Обекти на културно наследство в дискурсите за местно развитие в община Годеч”

Научен ръководител: доц. д-р Васил Гарнизов

 

Диана Тихомирова Стойчева, F36079

БП ” Антропология”

Модул: Социална и културна антропология 

Тема: „Етнични взаимоотношения между българи и представители на малцинствата(върху примера на район „Слатина” и кв. „Христо Ботев” в гр. София)”

Научен ръководител: доц. д-р Васил Гарнизов

 

Мариела Костадинова Бърдарева, F31420

БП ” Антропология”

Модул: Социология

Тема: „Кредитната култура на българина”

Научен ръководител: доц. Иван Евтимов

 

Тереза Йорданова Атанасова F32101

БП ” Антропология”

Модул: Социология

Тема: „Инкриминиране на насилието над животни в публичните реакции и в индивидуалното отношение на гражданина”

Научен ръководител: доц. Иван Евтимов

 

Любомира Стефанова Григорова, F38851

БП ” Антропология”

Модул: Антропология на местното развитие

Тема: “Образите на семейството в рекламите”

Научен ръководител: доц. д-р Евгения Благоева

 

 

2012 година

Весела Борисова Влаева F21826

БП ” Антропология”

Модул: Социология

Тема: “Осъзнаване и разкриване на хомосексуалността при жените”

Научен ръководител: д-р Вероника Азарова.

 

Владислав Боянов Иванов, F16485

МП „Културна и социална антропология”

Тема:„Структура и функция на младежката организация на БСП”

Научен ръководител: доц. д-р Пламен Бочков

 

Людмила Стоянова Георгиева, F38753

БП ” Антропология”

Модул: Антропология на местното развитие

Тема: “Културата като ресурс за местно развитие в малкия граничен град (Ивайловград, Тутракан)”

Научен ръководител: доц. д-р Ирена Бокова

 

Стефан Валериев Калъпчиев, F34470

БП ” Антропология”

Модул: Социална и културна антропология 

Тема: ”Изследване на нагласите спрямо образованието и представите за реализация на ученици от частно и държавно училище в град София”

Научен ръководител: гл. ас. д-р Невена Димова

 

Никола Георгиев Петков, F34541

БП ” Антропология”

Модул: Социална и културна антропология 

Тема:  “Представи и практики за здравословно хранене на млади семейство от гр. София ”

Научен ръководител:  гл. ас. д-р Невена Димова

 

Валентин Валентинов Киров, F31089

БП ” Антропология”

Модул: Социология

Тема: “Културно наследство на с. Боженци в миналото и сега”

Научен ръководител:  доц. д-р Магдалена Елчинова.

 

обратно нагореCopyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU nbu