Нов български университет

ISBN 978-619-233-129-0  

Проект: Толерантност


Василка Маркова, БП „Антропология“, НБУ

 


 

“Студентски клуб по антропология” към департамент Антропология на НБУ, заедно и с подкрепата на преподавателите в департамента, разработва проект предназначен за учениците от 9, 10 и 11 клас.

Проект “Толерантност” има за цел да предостави на учениците информация по въпросите за междукултурните различия и произтичащите от това конфликти и неразбирателства.

Екипът работещ по проекта вярва, че добрата информираност на учениците по долупосочените теми, ще им помогне при вземането на личностни и обществени решения. Част от засегнатите теми са застъпени в учебният материал, но ние вярваме, че те изискват категоричен и целенасочен фокус, както и визуално представяне.

В момента сме на етап детайлно разработване плановете на уроците. В най-общ план, засегнатите от нас теми са следните: 

1. Стереотип, предразсъдък – какво представляват тези понятия, кога и как се сблъскваме с тях, как да ги разпознаем и как да им противодействаме. Геноцид, етноцид – кратка историческа справка.

2. Дискриминация – расова, етническа, религиозна, полова, сексуална, възрастова и дискриминация на хора в неравностойно положение (деца от домове и хора със специфични потребности – незрящи, глухонеми и т.н.) Какво представлява дискриминацията, видовете и проявите. Правата на човека.

3. Асимилация, сегрегация, интеграция – уточняване на понятията, разлики и прилики между тях.

4. Сексизъм, феминизъм – понятия и примери.

5. Расизъм, национализъм – понятия и примери.

След уточняване на горните понятия, сме се спрели на следните теми:

1. Наркотици – запознаване с проблема, видове наркотици и последствията от използването им. Как и защо да се предпазим от наркотичните зависимости. Ценността на личността и вяра в индивидуалния потенциал. Мотивация за преодоляване на изпадането в зависимост.

2. Алкохол и други зависимости. Алкохолизъм – как се случва, какво представлява и последствията. Зависимост от цигари. Хранителни разстройства. Анорексия и булимия – какво представляват, как се случват, как да ги разпознаем и как да се предпазим от тях. Живеене “по модел”.

3. Световни религии – Монотеистични и политеистични религии. Кратка справка относно възникването, развитието, свещенните книги и идеологията на иудаизма, християнството, исляма, индуизма, будизма. Християнството – католици, протестанти, източно православни. Секти и опасности.

4. Секс. Предпазни средства, ранно забременяване, отговорност. СПИН. Хомосексуалност – причини, прояви, отношение към хората с различна сексуалност.

5. Субкултури – местни. Скинари, хейтъри, емо-културата. Различни музикални субкултури (пънкари, хипари, металисти, поп-фолк фенове, растафари, рапъри, рейвъри ). Силата на социалните групи. Игрите на смъртта (различни приобщаващи ритуали, гонките в София) – рискове и опасности.

6. Екология. Как да живеем по-екологично. Личната отговорност като част от глобалната. Какво може да прави всеки от нас, за да бъде част от еко-културата.

7. Позитивното мислене. Агресия и автоагресия. Разрешаване на конфликти.

Часовете се провеждат чрез презентация, която включва текст и различни графични изображения (снимки и рисунки). В презентациите има и клипчета на ООН,  Юнеско и правителствени и неправителствени организации, по посочените теми - т.нар. “социални реклами”. За част от уроците ще се използват кратки откъси от документални или игрални филми, с цел онагледяване на преподавания материал. Учениците ще получат и библиография към курса (списък от книги, сайтове и филми).

Направили сме и група „Толерантност” във Фейсбук (http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=120877181271930&ref=ts), където споделяме филми, статии и мнения по засегнатите теми.

Целта ни е, да покажем на учениците различни гледни точки по популярни проблеми и теми, като по този начин насочим вниманието им към алтернативите. Също така искаме да провокираме и дискусии по посочените теми, тъй като знаем, че по повечето от тези теми, те често говорят помежду си и много рядко с родителите си. Част от темите са табу и информацията с която разполагат учениците по тях е повърхностна и/или едностранчива. Нямаме намерение да даваме или подсказваме “идеални решения” по посочените проблеми. Ние самите знаем, че такива не съществуват. Всяко решение може да се намери само в конкретият контекст и нашето желание е да насочим вниманието именно в тази посока.

Най-общо казано, в рамките на тези часове, запознаваме учениците с “Другия”. Другия по пол, по възраст, по етнос, по раса, по религия, по социално положение (децата в домовете). Хората в неравностойно положение. Културно различният друг, които може да е далечен (и във времето и в пространството), а може и да е близък (роми, турци и българо-мохамедани в България). Целта ни е да им покажем огромното разнообразие на културни практики, защото вярваме, че колкото повече човек знае, толкова по-толерантен би могъл да бъде.Във всички уроци и по всички теми даваме примери от различни култури (във времето и в пространството). Това допълнително обогатява знанията на учениците по география, история, литература, психология и философия.

Вярваме, че обучението в основни хуманни принципи и изграждането на култура на взимане на решения е важно. Настоящите ученици са бъдещите родители и те ще дават пример за граждански позиции на следващото поколение. Освен това, те са и бъдещото активно работещо поколение и ще взимат решения, на базата на изградените си ценности. Предвид глобализацията и факта, че България вече официално е част от Европа, вярваме че на тях им предстоят срещи и контакти с представители на различни култури и в тази връзка е ценно да имат базови познания за междукултурните различия и зачитането на Другия.

 

Основно за проекта е намерението ни, тези часове да се водят от студенти на НБУ. Вярваме, че малката възрастова разлика (между студенти и ученици), ще спомогне допълнително за по-открити дискусии и по-свободно обсъждане на позиции и мнения.

Проектът се изработва от студентите на принципа на доброволния труд.

Воденето на часовете в училище също е на доброволен принцип, в рамките на часът на класния ръководител.

Вярваме че дискутираните теми и проблеми ще спомогнат за намаляване на агресията в училищата, както и че ще дадат базови познания по социално значими теми. 

“Никога не се съмнявай, че малка група осъзнати и решителни граждани може да промени света. Всъщност винаги е ставало точно така”-  Маргарет Мийд (антрополог).

 

обратно нагореCopyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU nbu