Навигация

Nevereno vliz

";} ?>

ГЛАВА ІІІ. Homo habilis

Английските изследователи Louis и Mary Leakey - Луис и Мери Лики, са първите, които намират останки от най-ранните представители на рода Homo или Човек в Източна Африка между 1962 и 1964 г. Откривателите на най-древните останки от рода Homo нарекли своята находка Homo habilis - Сръчен или Умеещ човек, защото се смята, че той е бил в състояние да изготвя каменни сечива. Най-старите фосилни останки от Homo habilis са от   2-1.9 млн. г. ВС.

Louis и Mary Leakey

Louis-and-Mary-292x212

 

Olduvai Gorge или Олдувайската клисура е част от системата Great Rift ValleyОлдувайската клисура се намира в днешна Танзания. В продължение на повече от 40 години Олдувайската клисура е изследвана от прочутото семейство Leakey. Тук са открити фосили от австралопитеки и представители на човешкия род - Homo habilis.

 

Olduvai Gorge или Олдувайската клисура

http://exploringafrica.matrix.msu.edu/images/olduvai_gorge.jpg

Сателитно изображение на Олдувайската клисура

Image:Olduvai ast.jpg

 

Фосилни останки от Homo habilis са намерени заедно с каменни оръдия. Няма данни за използване на огън от  Homo habilis.

Homo habilis

Homo habilis

Основни характеристики

Характеристика

Homo habilis

Височина/тегло

1.15-1.30 м/30-45 кг

Телосложение

Относително дълги ръце

Обем на мозъчната кутия

500 – 650 см³

Датировка

2.4 - 1. млн. г. ВС

Разпространение

Източна (+Южна) Африка

Гориста савана и области с влажен климат

Форма на черепа

Малко лице, силно развит нос

Челюст/зъби

Немасивна челюст/слабо развити кътници

 

Homo habilis  е много подобен до австралопитеките, но лицето му е било по-малко издадено от това на Australopithecus africanus. Мъжките индивиди са били с тегло  около 45 кг. Формата на мозъка е подобна повече до тази на човека. Противопоставянето на палеца на останалите пръсти е осигурявало по-мощно захващане и по-точно боравене със сечивата. Издатината на Broca, която е основна за говора, е видима при мозъчна отливка и предполага възможна способност за рудиментарен говор.

Credit: National Institutes of Health

BrocasAreaSmall.png

При Homo habilis може да се допусне възможността за артикулация в стремежа за изразяване. Намалените кучешки зъби предполагат, че Homo habilis е бил всеяден, но не толкова ловец, колкото мършояд. Homo habilis се характеризира с определен сексуален диформизъм, което включва важни морфологични разлики между мъжки и женски индивиди. Homo habilis е имал по-висок ръст от австралопитеките и по-голям обем на черепната кутия, което означава и по-голям мозък. Стратегиите им за преживяване са били плодове, корени, ядки, които те са намирали естествено в диво състояние. По всяка вероятност са се придвижвали на групи, чиято големина е зависела от достъпността на хранителните ресурси и евентуалните опасности. Останки от този вид са намерени заедно със животински кости и най-примитивни каменни сечива на различни места в Африка. Homo habilis по всяка вероятност е ловувал дивеч, а също така е изсмуквал костния мозък.

Африка и райони на местонамиране на най-старите каменни сечива

File:Awashrivermap.png

Най-древните сечива са открити в находището Gona, Етиопия и са датирани на 2.6-2.55 млн. години. Последните са открити заедно с костни останки от  два вида австралопитеки - Australopithecus garhi, Australopithecus aethiopicus, а така също и останки от рода Homo, вероятно Homo habilis.

 

 

Най-древните каменни сечива, Gona, Етиопия

image

 

Homo habilis се е появил на територията на Африка преди повече от 2 млн. г., което поставя въпросът кой пръв е използвал сечива - последните австралопитеки или  първите хора?  Но докато по отношение на оръдията за австралопитеките може само да се предполага,  че те са използвали сечива спорадично,  то човекът е този, който никога  не се е разделил с тях. В продължение на повече от 2 милиона години човекът извървява своя път от каменните сечива до космическите кораби. Сечивата са неотменима част от неговата култура –  или това, което отличава човекът от всички останали видове.

Подобен проблем възниква и след откритията в Олдувайската клисура, където  са намерени каменни сечива, използвани при дейности, като стриване, разтрошаване, рязане, стъргане. Тези каменни оръдия са асоциирани с Homo habilis (въпреки че те биха могли да бъдат свързани с един от видовете австралопитеки - Аustralopithecus robustus). Тези сечива са известни с термина "Oldowan", поради това, че са открити в Olduvai клисура и се отнасят към т.нар. Олдувайска индустрия. Това са едностранно обработени сечива - т.нар сhopper и двустранно обработени или сhopping, които се появяват към периода 2.5-2.4 млн. г. и се свързват с първия човешки вид – Хомо хабилис. С други думи датирането на сечивата, изпреварва намерените досега костни останки от Хомо хабилис.

Chopper

Oldowan chopper cores from Olduvai Gorge and another area of Africa.

Chopper

Three views of an Oldowan Chopper Core from Olduvai Gorge.

Chopping tool

File:Chopping tool.gif

 

 

Сhopping tool

File:Galet MHNT PRE.2009.0.200.1.jpg

 

Homo habilis е използвал и груби отломъци, за рязане на месо, остъргване на кожи и др.

Three views of an Oldowan Flake Tool from Olduvai Gorge.

Homo habilis scavenger Homo habilis using Oldowa tools to get at bone marrow

Останки от череп на Hom habilis със следи от зъби на хиена върху тях.

photo of an early hominid skull from Swartkrans showing a leopards canines fitting puncture holes in the skull cap

"Habilis"се  срещал в различни форми – сравнително много за един единствен вид. Най-добре запазеният  череп, известен  в науката като Homo rudolfensis (фосил ER 1470), се отнася към Homo habilis. KNM-ER 1470, Homo habilis (или Homo rudolfensis) е открит от Bernard Ngeneo през 1972 г. в Koobi Fora, Кения. Възрастта е определена на 1.9 милиона години, черепът е с обем 750 куб.см.

Много интересни са резултатите от изследванията на Wonderwerk Cave в Южна Африка. В тази пещера са открити каменни сечива на 2 милиона години, вероятно дело на Homo habilis.

Wonderwerk Cave

http://www.donsmaps.com/images10/wonderwerk4.jpg

В продължение на близо 1 милион години – последните австралопитеки и първите човеци обитават един и същ континент…Какви са били връзките между тях, обаче, не може да се каже със сигурност.

    sravnenie

 

 

 

обратно нагоре