Навигация

Nevereno vliz

";} ?>

Глава IV. Homo erectus

Преди около 1.9-1.8 млн. г. BP се появява един нов човешки вид наречен, Homo erectus или Изправен човек. Homo erectus е първият представител на рода Homo, който напуска Африка и през периода 1.8-1.7 милиона години се установяват в Азия и Европа.

За първи път останки Homo erectus са открити от холандския военен лекар Eugene Dubois през 1891  г., близо до Trinil, остров Ява, Индонезия. Eugene Dubois е смятал, че е намерил липсващата връзка между маймуната и човека и затова е нарекъл костните останки от този древен индивид питекантроп, буквално маймуночовек. Наименованието е от гр. “pithekos”- маймуна и “anthropos” - човек

Homo erectus

Homo erectusHomo erectus, Sangiran 17, Java

Възрастта на останките на Homo erectus от Trinil не е определена със сигурност, но се смята, че той е живял преди около 700 000 години, като мозъчният му обем е около 940 куб. см.

Останки от “Java Man”

File:Pithecanthropus erectus-PeterMaas Naturalis.jpg

Eugene Dubois -1858 – 940

DuboisFile:DuboisManuscriptFragment-PeterMaas-Naturalis.jpg

Работници на път за разкопките на Eugene Dubois

File:Dubois Koelies.jpg

Най-известните представители от вида Homo erectus са питекантропът от о. Ява и т.нар. синантроп (или китайски човек, останки от който са открити в една пещера близо до столицата на Китай през 20. години на XX век).

 

По-важни обекти с останки от Homo erectus

Leakey1981_19

През 1918 г. шведският геолог,  археолог и палеонтолог Йохан Гунар Андерсон научава за открити фосили в близост до Choukoutien - пещерна система на около 40 км от Пекин, Китай.

 

Johan Gunnar Andersson

File:JGAson.png

През 1921 и 1922 години Johan Gunnar Андерсон, придружен от австрийския палеонтолог Ото Zdansky, започва разкопки в Choukoutien. По време на разкопките заедно с костни останки и човешки зъби са открити и сечива от кварц.

Череп на питекантроп

sangiran_pithecanthropus

На база откритите до този момент кости и черепи в Сhoukoudian или Choukoutien, канадският професор по анатомия Davidson Black през 1927 г. обособява един нов вид човек - Sinanthropus pekinensis.  Cинантроп - китайски човек. Терминът е от  лат. ”Sina”- Китай и anthropos”- човек, а също така се употребява и еквивалентният термин

Peking Man.                                                                       Davidson Black

File:Peking Man.jpgFile:Davidson Black.jpg

 

Davidson Black  доказва, че този вид се е придвижвал на два крака  и е имал определена интелигентност. Според Davidson Black, обаче, това бил изцяло нов вид. Тази погрешна хипотеза била много скоро отхвърлена, а  находките, които Davidson Black обособява като Sinanthropus pekinensis, били отнесени към Хомо еректус

Това е времето на 10-годишни усилени изследвания, провеждани от едни от най-добрите специалисти в света по това време, като Anderson, Black, Pei Wenshong, Franz Weidenreich, Ralph von Koenigswald.

Ralph von Koenigswald и Franz Weidenreich

 Koenigswald and Franz Weidenreich

Част от пещерната система Choukoutien

File:Zhoukoudian Upper Cave.jpg

През 20 и 30 години на миналия век в Choukoutien са открити  останки от общо около 40 индивида, кости от гигантска хиена, chopping, двустранно обработени клинове, отломъци.

File:Zhoukoudian Caves July2004.jpg

 

Реплика на Homo erectus pekinensis (Sinathropus pekinensis) открит през 1929 в Zhoukoudian, който днес липсва.

File:Sinathropus pekinensis.jpg

Най-ранните останки от Синантроп или Китайски човек са на около 500 000 г. Разкопките са водени през периода 1927- 1937 г. Останките включват части от черепи, долни челюсти, много зъби, кости от скелет и много каменни сечива. За съжаление всички кости и черепи изчезват по време на войната с Япония.

Homo erectus

tattersall-recon

Обемът на мозъка на Homo erectus е значително по-голям в сравнение с този на Homo habilis - около 1000 куб. см. Homo erectus е имал по-големи възможности за приспособяване в различните природни условия. За разлика от Homo habilis – при Homo erectus е имало по-голяма стабилност на главата, както и ахилесово сухожилие в основата на стъпалото – което допълнително подпомага вървежа.

photo of a Homo erectus skull from Java (side view)

photo of a Homo ergaster skull from Afrcia (side view)

Homo erectus от Югоизточна Азия

Homo ergaster от Източна Африка  

Основни характеристики на Homo erectus

Характеристика

Homo erectus

Височина

1.3-1.7 м

Телосложение

Здраво, с “човешки” скелет

Обем на мозъчната кутия

750-1250 см³

Датировка

1.9 - 0.2 млн. г. ВС

Разпространение

Африка, Азия и (Европа)

Форма на черепа

Плоска, с тънки скули, широк тил и изпъкнали над- очни дъги

Челюст/зъби

Подобна на тази на  Homo habilis

 

Homo erectus

Файл:Homo erectus.JPG

Homo habilis и всички австралопитеки са намерени единствено в Африка, докато Homo erectus е бил широко разпространен и останки от него са намерени в Африка, Азия и Европа. През последните години бяха открити отпечатъци от стъпки на Homo erectus на територията на Кения, които се отнасят към периода 1.53 и 1.51 милиона години.

Image Credit: Brian Richmond

Footprint of Koobi Fora hominin

                                Map of the likely Ultimate Range of Homo erectus with the Lake Turkana Region of East Africa highlighted

Последните представители на Изправен човек изчезват в периода 500 000-200 000 години. Съществуват доказателства, че Homo erectus е използвал огъня.

histoire_bleu03_img04

Значението на огъня за Номо еrectus. Използването на огън от Номо еrectus означава, че огънят може да пази от хищници.

Месото, което минава през огъня, предполага много по-кратък дъвкателен процес, а оттам и намаляване на челюстите. Готвената храна се смила по-лесно, което от своя страна води до намаляване  дължината на червата и големината на корема.

http://www.4to40.com/images/science/fire/discovery_of_fire.jpg

http://www.cartoonstock.com/lowres/epa0805l.jpg

.

http://www.memo.fr/Media/PRE_ORG_005.jpg

Месото осигурява протеин, който е така необходима храна за мозъка. Bследствие приготвянето на месото на огън се увеличава и големината на тялото, което при Хомо еректус е значително по-голямо от това на Хомо хабилис. Шимпанзетата също ядат месо, но те не могат да го приготвят на огън. Поради тази причина шимпанзетата  са принудени да дъвчат месото сурово, за което са необходими 4-5 часа дневно. На практика шимпанзетата получават толкова калории от месо, колкото и от растителни храни.

http://www.cartoonstock.com/lowres/cza0688l.jpg

Следователно Номо еректус е имал тяло на пътешественик и обем на мозъка, който му е позволявал да се приспособява към променящата се среда. В основата на неговото развитие са именно растежът на мозъка и използването на огъня, а всичко това увеличава шансовете за неговото оцеляване. След като “опитомява” огъня праисторическият човек може да се топли, да се защитава по-добре, да приготвя месото, което преди това е ял сурово.

Огънят от огнището носи светлина в пещерите, а по-късно и в жилищата, като всичко това спомага за социализиране на пространството. За нашите предци огънят е бил това, което за нас днес е електричеството или атомната енергия. Със сигурност е смятан за подарък от боговете и не случайно е предмет на много митове в по-късните периоди.

"Turkana Boy", Homo erectus (или Homo ergaster). Сред най-известните открития на останки от този вид е това на големият изследовател на Африка Kamoya Kimeu през 1984г. в Nariokotome близо до езерото Turkana в Кения.

Kamoya Kimeu е един от най-известните съвременни откриватели на останки от Homo habilis и Homo erectus и дългогодишен сътрудник на сина на Louis и Mary Leakey Richard, както и  на Meave Leakey

 

Kamoya Kimeu

kamoya-kimeu

 

"Turkana Boy"

Turkana-boy File:Turkana Boy.jpg

 Находката представлява почти цял скелет на 11 или 12-годишно момче.    Това са най-добре запазените останки от Homo erectus, а също и едни от най-старите, които се отнасят към времето от преди 1.6 млн. години.

Черепът на "Turkana Boy"

 <b><i>Homo ergaster</i> KNM-WT-15000<br>

Някои специалисти класифицират останки от африканския  Homo erectus като отделен вид Homo ergaster. Териториалното разпространение на Homo ergaster е както в Африка, така и извън нея. Фосилите от  “Java Man” се отнасят към първия човешки вид напуснал Африка или Homo erectus. Но докато по въпроса кой първи мигрира от Африка специалистите са единодушни, то въпросите като: защо и как този вид напуска Африка, ще разделят учените и винаги ще бъдат предмет на дебати.

 

По-важни обекти с останки от Homo еrectus и пътища на придвижване

13tethmp

   

В много аспекти анатомията на Homo ergaster и Homo erectus е еднаква. Обемът на черепната кутия на Homo ergaster е 750-1300 куб.см, като не е по-голям от този на Homo erectus. Предполага се, че Homo ergaster е различен вид географска популация от Homo erectus.

Основни характеристики

Характеристика

Homo ergaster

Височина

1.3 – 1.7 м

Телосложение

Добре оформен скелет

Обем на мозъчната кутия

750 – 1 250 см³

Датировка

1.9 - 1.2 млн. г. ВС

Разпространение

Африка, Азия и Европа

Форма на черепа

Високо чело, тънки черепни кости.

Челюст/зъби

Голяма и здрава челюст, по-малки зъби от тези на H.habilis

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
happyhominid7

Homo erectus, за разлика от по-ранните хоминиди, които са използвали choppers и груби отломъци, е изготвял каменни брадви, клинове и стъргала. Тези сечива са давали възможност на Homo erectus за достъп до по-едри бозайници. Homo erectus прави първите дървени копия. Той е изготвял ловни оръжия с върхове, които са били използвани за хвърляне или мушкане. Възможно е да е използвал групови умения - cooperative skills при лова, чрез които са направлявали носорозите, слоновете или мамутите към скални пропасти или блата. Открити са пластини от обсидиан (вулканично стъкло, от коeто са изготвяли различни типове сечива)  от преди  240 000 години в Rift Valley, за които се смята, че са от Homo erectus. По отношение на тези пластини антрополозите предполагат наличие на някакво ниво на абстрактно мислене, за да могат те да бъдат получени. Някои от сечивата, които се свързват с Homo erectus  са относително примитивни. Такива са сечивата от Dmanisi, Грузия, които могат да бъдат отнесени към choppers, и които не са по-сложни в изработката си, от тези, оставени от Homo habilis и вероятно Australopithecus в Африка.  Що се отнася до дървените копия, вероятно се е изисквал план за тяхното изготвяне и взаимодействие между членовете на групата при преследване на целта.

© 2009 Jeffrey Hays

Въпроси за изпит:

Разпространението на Homo erectus обхваща?

Кои са основните разлики между Homo habilis и Homo erectus? 

Разполага ли науката с проби от ДНК на Homo erectus?

Какви видове сечива използва Homo erectus за ловуване?

Какво представлява Homo erectus?

  Какво идентифицира Davidson Black?

Бил ли е в състояние Homo erectus да комуникира?

Кои континенти Homo erectus колонизира?

 Къде се намира люлката на човечеството?

 Какво изнамира Homo erectus?

 Използвал ли е Homo erectus дрехи?

Кога Homo erectus открива/контролира/доместицира огъня?

С кое откритие е известен Homo erectus?

Какво означава Homo erectus?

Кога се появява Homo habilis ?

Какво е основната разлика между Australopithecus, Homo habilis и Homo erectus от една страна и Homo sapiens от друга?

Бил ли е Homo erectus ловеч и събирател?

Кой е първият хоминид, който напуска Африка?

Какво представлява Java man?

Познавал ли е Homo erectus изкуството?

Колко е бил голям мозъка на Homo erectus?

Известни ли са погребални практики при Homo erectus?

Какво е разликата между  неандердалците и Homo erectus?

Какво представлява Homo erectus?

Какви са основните характеристики на  Homo erectus?

Ял ли е месо Homo erectus ?

Към кой вид принадлежат Homo habilis, Homo erectus и Homo sapiens?

 

 

 

обратно нагоре