Навигация

Редакционна колегия:
Проф. Владимир Михайлов, д. н.
председател
Проф. Руси Маринов, д. н.
Проф. д-р Михаил Мелтев
Доц. д-р Десислава Бошнакова
Доц. д-р Росен Стоянов

Отговорен редактор:
Гл. ас. д-р Тодор Панайотов

На корицата:

Красимир Добрев е 1001-ят дипломант на департамент „Масови комуникации”, който на 13 февруари 2015 г. защити бакалавърска теза за сити брандинг.ISSN 1310-8670