Лятна музикална академия

Нов български университет организира Лятна музикална академия, която обединява Майсторските класове на проф. Милчо Левиев и Вики Алмазиду и за първи път представя Майсторския клас на Глен Ферис – Франция. Лятната музикална академия предлага летен семестър като времева алтернатива и неин основен приоритет е предлагането на интензивно обучение от преподаватели с международен опит и популярност, в дисциплини и актуална тематика, незалегнали или по-слабо застъпени в основната програма за обучение по музика.