Семиотика на цвета в рекламата
Мони Алмалех

Семиотични изследвания на търговската марка, част II

Съдържание
ISBN 978-954-535-626-1