УВОД

Учебникът и курсовете, които обслужва. Структура и начин на работа

ЧАСТ I. ЦВЕТОВА ТЕОРИЯ - СЕМИОТИКА НА ЦВЕТА И НЯКОИ СИМВОЛИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНИ - лекция 1

I. ЗНАЧЕНИЯ НА ЦВЕТОВЕТЕ ВЪВ ФОЛКЛОРА И В ТАЙНОТО РЕЛИГИОЗНО-МИСТИЧНО ПОЗНАНИЕ (НЕВЕРБАЛИЗИРАН ЕЗИК НА ЦВЕТОВЕТЕ) - лекции 2-6

II. ЗНАЧЕНИЯ ЗА НЕЦВЯТ НА ТЕРМИНИТЕ ЗА ЦВЯТ (ВЕРБАЛИЗИРАН ЕЗИК НА ЦВЕТОВЕТЕ) - лекции 7-12

III. КОМУНИКАЦИЯ С ЕЗИКА НА ЦВЕТОВЕТЕ - лекция 13

IV. ОСНОВНИ ИЗВОДИ - лекция 14

V. ЗНАЦИ ЗА ЖЕНСТВЕНОСТ - лекция 15

ЧАСТ II. СЕМИОТИКА НА ЦВЕТА НА РЕКЛАМИТЕ

Приложение на методите за анализ на реклами

ЧЕРВЕНОТО В РЕКЛАМИТЕ
Червените обувки - лекция 1

Жена в червена рокля или “жени, огън, опасни неща” - лекция 2

Значения на червения цвят - лекция 3

Знаци за женственост и кореспондиращите им цветове - лекция 4

CAMPARI - ПРЕЗ 2008 ЧЕРВЕНО ДАМСКО ПИТИЕ НАДВИВА МЪЖКИЯ ПОЛ - лекция 5

СИНЬОТО В РЕКЛАМИТЕ
Женственост, доминирана от синьо - лекция 6

„НИВЕА” през 21 век в България: Красотата е... „НИВЕА” - лекция 7

LAVAZZA, колизеумът и знаците за женственост - лекция 8

Водка FINLANDIA - лекция 9

ЧЕРНО, БЯЛО И ЗЛАТНО - МАНИПУЛАТИВНИ СТРАТЕГИИ ВЪРХУ КОЛЕКТИВНОТО ПОДСЪЗНАТЕЛНО

Да уловим рекламната лъжа - Ислямската и еврейската мистична доктрина за цветовете - лекция 10

Да докоснем истината - лекция 11

Шишенцето за парфюм - лекция 12

Да уловим лъжата отново - лекция 13

ЗЕЛЕНИТЕ, ЗЛАТНИТЕ И СЕДМОЦВЕТНИТЕ ЯБЪЛКИ. ЗНАЦИ ЗА ЖЕНСТВЕНОСТ - лекция 14

Златните и зелените ябълки - лекция 15

Значения на златото - лекция 16

Значения на зеленото - лекция 17

Кабала, алхимия, фолклор и реклами - лекция 18

Обратно при зелената ябълка - лекция 19

Раят не мирише на сладко от рози - лекция 20

Седмоцветната ябълка на APPLE MACINTOSH - лекция 21

Ябълката в по-нови реклами - лекция 22

ЗЛАТО И ЗНАЦИ ЗА ЖЕНСТВЕНОСТ - лекция 23

ПРИЛОЖЕНИЯ

Норма за словесни асоциации на термини за цвят

Обратен речник