Резюмета

ДЕПОЗИРАЙ своето резюме

Резюмето не трябва да надхвърля 300 думи, вкл. имената на авторите и се изготвя на английски език. Шрифт: Times New Roman, заглавие (с главни букви) - 14, автори и месторабота – 11, текст- 12. Резюмето трябва да съдържа следните раздели: Object of Research, Materials and Methods, Resultsи Conclusions.

При депозиране на резюмето чрез електронната поща в горния ляв ъгъл на страницата се посочват: Секцията и Вида на участието: доклад или постер.

Името на представящият автор се подчертава.

В заглавието не се допускат съкращения.

Одобрените резюмета ще се публикуват в Сборника с резюмета, който ще получи всеки регистриран участник. Сборникът с резюмета ще бъде на разположение и в електронен вариант.

При депозирането на резюмето се посочва желания тип на презентация (доклад или постер), както и секцията в която ще участва.

 

Изпрати резюмето

име на автора / имена на авторите:

Вашата организация (до 220 символа)

Вашата електронна поща:

заглaвие

избери секция:

 

изберете доклад или постер:

текст:


Попълнете полето със сумата от числата:

  


Важна информация

Без такса правоучастие

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ: 10 ОКТОМВРИ 2014 Г.

ВТОРО СЪОБЩЕНИЕ: 15 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

ТРЕТО СЪОБЩЕНИЕ: 15 ЯНУАРИ 2015 Г.

КРАЕН СРОК ЗА ДЕПОЗИРАНЕ НА Резюметата: 10 ФЕВРУАРИ 2015

Резюметата се депозират на сайта на конференцията ИЛИ НА Е-МЕЙЛ: 2foodconference@nbu.bg

Прикачване на Резюметата

Как да стигна?

Лого

Полезни връзки:
www.nbu.bg
http://www.microbio.bas.bg/
http://www.babh.government.bg/
http://www.efsa.europa.eu/